Trots Covid-19 har terminen (T10) lyckats ro i hamn med minimala kompromisser. Hela klassen läser nu de sista veckorna en SVK (valbar kurs) inom akutsjukvård, vilket ska förbereda oss inför våra första underläkarvikariat, men kanske desto mer ge oss en inblick i hur Covid-19 påverkar vardagen på ”fronten” (akutmottagningen). SVK: ”Fokus akutsjukvård – säkert och […]

Idag var sista dagen på termin 7 och dessutom examensdag på KI. Stort grattis till alla nyexaminerade KI-studenter!  Jag är alltså officiellt klar med termin 7, som avslutades med den valbara kursen i Traumatologi. På måndag kör termin 8 igång, vilket innebär en hel termin av examensarbete, en kontrast till vardagen på termin 7 med […]

Fortsättning på traumakursen på Karolinska sjukhuset Huddinge. Idag hade vi en spännande workshop i extern fixation av frakturer. Extern fixation är då ett sätt att stabilisera en fraktur, genom att borra fast olika metallpinnar utanpå benet. Anledningen till att man kör extern fixation, är exempelvis när vanlig gipsning inte kunnat hålla frakturen på plats, i […]

  Förra fredagen var jag på Cityakuten för MRSA-provtagning. Vad är MRSA och varför behöver jag testa mig?    MRSA står för meticillinresistenta Staphylococcus aureus. Vanliga Staphylococcus aureus-bakterier finns i vår normalflora, främst på huden, och utgör ingen större fara. Men allteftersom antibiotikaanvändningen ökat och få nya antibiotikapreparat tillkommit, har många bakterier utvecklat antibiotikaresistens, däribland finns […]