Valbar kurs i akutsjukvård – Läkarprogrammet KI

Trots Covid-19 har terminen (T10) lyckats ro i hamn med minimala kompromisser. Hela klassen läser nu de sista veckorna en SVK (valbar kurs) inom akutsjukvård, vilket ska förbereda oss inför våra första underläkarvikariat, men kanske desto mer ge oss en inblick i hur Covid-19 påverkar vardagen på ”fronten” (akutmottagningen).

SVK: ”Fokus akutsjukvård – säkert och effektivt beslutsfattande”

Totalt finns fyra valbara kurser inom akutsjukvård med små skillnader. Läs mer om de olika valbara kurserna här. Min kurs heter ”Fokus akutsjukvård – säkert och effektivt beslutsfattande” och tacksamt nog är jag placerad tillsammans med en mindre grupp studenter på Capio S:t görans sjukhus.

Personligen skulle jag vilja påstå att detta är läkarprogrammets hittills matnyttigaste kurs. Varför? Kanske för att vi läkarstudenter nått sluttampen av utbildningen och man äntligen får knyta ihop säcken av all kunskap och tillämpa den inom akutsjukvården. Eller för att kursupplägget varit genomtänkt. Men också mycket möjligt enbart för att jag personligen tycker det är grymt spännande med akutsjukvård. 🚑

 

Kursupplägget

 1. Simuleringar
 2. Processer
 3. Seminarier
 4. VFU
 5. Instuderingsuppgifter
 6. Examinationer – praktiskt och muntligt prov

Intraosseös nålsättning och PVK

Unikt för kursen är alla dess simuleringar. En simulering i detta fall syftar till att likna ett riktigt scenario på akutmottagningens akutrum, dit ambulanser överlämnar sina patienter. Man arbetar i ett team (oftast en läkare som är teamledare, sjuksköterska och undersköterska) för att handlägga fiktiva patientfall. Oftast befinner man sig på ett riktigt akutrum med all tillgänglig utrustning, en docka som patient och en läkare som styr patienten. Stort fokus på ledarskapsutveckling, stresstolerans, teamarbete och crew resource management (CRM). Efter varje fall samlas gruppen och reflekterar kring prestationerna, fokus på det positiva.

Simuleringar är något som görs alltför sällan under läkarkarriären, vilket är synd då de bidrar till en ökad patientsäkerhet. Inom många andra yrken (ex. pilot, elitidrottare, artister) spenderas ju mängder med timmar åt att öva öva öva, för att kunna leverera när det väl gäller. Men tyvärr finns ringa resurser eller tid för detta inom sjukvården. Ännu mindre i dagsläget. Därför har det varit enormt värdefullt för oss kandisar att gå just denna kurs och få simulera olika patientfall, få återkoppling på sina prestationer och verkligen få tillämpa sina kunskaper praktiskt. Andra tillfällen vi fått simulera på läkarprogrammet är under internmedicinåret (T5-T6), SVK i traumatologi (T7) och pediatrikkursen (T10).

Utöver simuleringar har vi även haft s.k. processer. Under varje process har vi noggrant gått igenom olika steg i den akuta handläggningen varvat med bakomliggande medicinsk teori samt nödvändiga prioriteringar av åtgärder.

 

Topp 5 bästa med kursen

 1. Simuleringar – Mycket mer utvecklande än sedvanlig VFU/praktik. På en simulering tvingas du aktivt tänka/jobba och du får begå alla allvarliga misstag och lära dig utav dem. Detta till skillnad från en praktikdag där du som kandis i bästa fall får utföra delar av arbetet, men sällan får driva hela tankeverksamheten ända in i mål, och alltid har en handledare som städar upp efter dig. Simuleringar accelererar utvecklingen framför allt hos oss läkarstudenter eller juniora läkare.
 2. Handledare – Att få ha samma handledare genom hela kursen på 4 veckor tillhör det ovanliga på läkarprogrammet. På så sätt kunde handledaren följa ens personliga utveckling och ge bättre underlag för återkoppling. (Annars slungas vi ju ständigt runt mellan olika handledare i hopp om att hitta någon som visar oss lite mer kärlek 😅).
 3. Återkoppling – Vi ger och får alldeles för lite feedback, så denna kurs öppnade upp en liten dörr för just personlig återkoppling, både från ens kursare och handledare efter varje simulering.
 4. Teorirepetition – Ovärdeligt inför ens kommande underläkarjobb, med genomgång av t.ex. blodgastolkning, EKG-tolkning, ultraljudsundersökning, internmedicin osv.
 5. Kursupplägg – Inga föreläsningar och få praktikdagar har för en gångs skull varit gynnsamt för denna korta kurs. Tydliga instuderingsuppgifter och matnyttiga schemalagda moment, förberedde oss väl inför simuleringarna, där ens reella kompetens sattes på prov.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier