Utvärdering av läkarprogrammet

Hej hej!

Jag kommer att fortsätta blogga under sommaren och hela augusti ut. Jag tänkte ta sommaren att runda av och knyta ihop säcken efter drygt tre års bloggande och knapp 300 blogginlägg. Jag tänkte sammanfatta delar av utbildningen, titta tillbaka vad som hänt, länka tillbaka till gamla inlägg, skriva vad jag gör den här sommaren och vad som händer härnäst. Kom även ihåg att följ mig på Instagram.

Just det här inlägget tänkte jag viga till att utvärdera läkarprogrammet vid KI. I samband med att vi slutade utbildningen fick vi fylla i en enkät om utbildningen och jag tänkte delge mina svar.

Vad har varit bra med utbildningen? 

 • Bra praktik och utbildning
 • Stor erfarenhet och lång tradition av att utbilda läkare
 • De praktiska terminerna t ex termin 7 dvs kirurgen var speciellt bra
 • Barn var också speciellt bra
 • Preklin (de två första åren) hade en logisk och genomtänkt uppbyggnad
 • Diagnostikkursen var en bra introduktion till rollen som kandis (läs relaterat inlägg här)
 • Att förväntningar och krav på resultat är högt ställda
 • I regel evidensbaserad undervisning och utbildning
Vilka råd vill du ge för att göra utbildningen bättre? 
 • Mindre utrymme för studentvalda kurser och mer utrymme för corekurser (medicin, kirurgi, psykiatri, allmänmedicin, barn och gyn, neuro et c)
 • Examensarbetets längd borde bestämmas av studenten och antingen vara 10 veckor eller 20 veckor. I nuläget är är det en termin, det vill säga 20 veckor.
 • VetU-kursen måste förenklas och ha en enkel och tydlig struktur. I nuläget motsvarar den inte 4.5hp, mer 10hp.
 • Säkerställ kvaliteten i primärvården och ställ krav på handledarna.
 • Psykiatrikursen kan göras mer hands-on, likt kirurgkursen.
 • Mer placeringar inom akutfunktioner (för att lära sig så mycket som möjligt) gärna med KUM eller KUA-upplägg
 • Tillgång till mer stöttning under preklin (office hours, peer learning, hjälp från äldrekursare et c)
 • Underlätta och främja kliniska utbyten utomlands och externplaceringar på annan ort i Sverige (ink primärvård)
 • Mer OSCE-liknande examinering
 • Hälsa i samhälle och miljö-kursen måste hålla högre nivå och vara politisk ofärgad (idag är det uppenbart att det finns politiska intressen som tar över undervisningen, inte ok!)
Vilka är dina tips till de nyantagna studenterna? 
 • Bit ihop, det blir bättre!
 • Ta hjälp av alla runt om kring dig (kompisar, föräldrar, lärare, annan personal på placeringarna et c)
 • Fråga mycket och ge förslag på saker du kan göra (diktera, skriva anteckningar, undersöka en patient, skriva in/ut en patient, ronda et c)

Over and out! /Oscar

kistudentenoscar

kistudentenoscar

Jag heter Oscar Berg och är 28 år och kommer från Östersund. Jag läser åttonde terminen på läkarprogrammet och här skriver jag om min vardag och hur det känns att bli doktor.

2 kommentarer

Relaterade inlägg

Ämnen