KI employees really make a difference

This Tuesday I had the privilege of participating in a symposium on Global Health organized by our Development Office. The presenters, Anna Mia Ekström, Johan von Schreeb and Helena Nordenstedt presented touching examples of their contributions to improve health for individuals around the globe. You are all fantastic ambassadors for KI! How do we decrease spread of HIV between mother and child? How do we act optimally in crisis? How can we prevent or restrict a new Ebola Outbreak? These are just a few examples of how KI employees contribute to research and education that really make a difference for people.

Last week we were reached by the good news that nine KI specialist nursing study programmes were evaluated as of good quality. This means that all KI study programmes are evaluated as of good or very good quality. Thanks to everyone involved in securing that KI delivers high quality education, to ensure students good training in a broad repertoire of particularly health care professions which are in high demand by the surrounding society and which really makes a difference for the health and well-being of individuals.

So almost exactly one month after I was entrusted with the leadership of KI, I can safely conclude that KI is making and will continue to make a difference.

We have now decided on the special responsibilities of the acting pro-vice-chancellor Henrik Grönberg. He will take responsibility for the project with the working name “Fenix”. The goal is to restore KI confidence and to develop KI further in the direction of a nationally and internationally highly respected medical university that rests on a solid platform of high quality and ethical approach. The project includes activities to identify and act on potential risk environments and behaviors as well as activities to secure our core values considering that KI activities fall within an area where fundamental values are of particular importance. In line with this, Henrik will also be responsible for formulating the future responsibilities of the KI ethics council where I expect that an ethics council will play a central role at KI and be a very important dialogue partner, not only for the KI management but for the university at large. Within the KI management Henrik will also take responsibility for SciLifeLab and the development of the KI Southern Campus.

 

3 comments

Zarina Nahar kabir

Zarina Nahar kabir

The Nursing programme at KI has recently been ranked nr. 1 in Europe and the 5th best in the world by QS World University Rankings® 2015/16. It will be good to share this good news on the KI external and internal websites to spread the sense of achievement at our University.

Marta

Marta

"The project includes activities to identify and act on potential risk environments and behaviors as well as activities to secure our core values considering that KI activities fall within an area where fundamental values are of particular importance." What does this mean?

Bo Lindth

Bo Lindth

Bäste Karin Dahlman Wright, Först vill jag säga att bloggen är ett mycket bra initiativ, den ger en bra möjlighet till kommunikation. Men, innan vi kan börja tänka på Fenix som reser sig ur askan, bör askan få lägga sig, så vi kan överblicka och göra en ordentligt analys av det som skett. Du ställde tidigare de viktiga frågorna: * Hur kunde detta ske? * Vad ska vi göra så att detta inte sker igen? Jag tolkar Dina frågor som att Du har en ärlig och uppriktig vilja att gå till grunden med detta, att förstå och se vad problemet är. Som forskare är det vårt jobb att svara på frågor. Att göra observationer och därefter dra slutsatser om världen är vår profession. Därför ska jag göra ett försök till att svara på Dina frågor. Jag hoppas att även andra kommer att bidra med sina analyser av det som skett. Vi behöver granska selektionsmekanismerna i akademin för att till fullo kunna förestå det Macchiariniaffären. De observationer jag gjort styrker följande hypotes: Det finns följande två starka, ofta förbisedda, selektionsmekanismer i den akademiska karriären: 1) Relationsspåret. Selektionsfaktorn här är goda och nära relationer till inflytelserika personer. Detta selekterar -FÖR personliga egenskaper som ger vänskap / släktskap / mentorskap till inflytelserika personer (genom tex student-handledarskap, familje- och kärleks-band, äktenskap) . -MOT egenskaper som Nej-sägare har. Te.x självständighet, oberoende och stark integritet. 2) Karriäristspåret. Selektionsfaktorn är bli beviljad stora anslag och publicera i de för närvarande allra högst rankade tidskrifterna. Detta selekterar -FÖR egenskaper som karriärsstrategitänkande, självhävdelsebehov, risktagande och att kunna vinkla resultaten så att de passar det man vill / kan publicera i de högsta tidskrifterna. -MOT egenskaper som ett kritiskt förhållningssätt till den egna forskningen. Mot denna bakgrund blir svaret på frågan ”Hur kunde detta ske?” att Macchiarini uppvisade speciellt välutvecklade egenskaper som starkt gynnar båda 1) och 2) ovan. Macchiarini har gett oss alla skäl att reflektera och vara självkritiska. Att vara självkritisk till sina egna tankar och resultat är centralt för den vetenskapliga metoden, så detta är en viktig egenskap. Den bör precis som Du uppmanat till tidigare, främjas och uppmuntras. De frågor som ställdes på Q&A-mötena behöver analyseras och besvaras. T.e.x. ”Vad skulle hänt ifall TV inte rapporterat om Macchiarini?”, ”Kan detta vara toppen av ett isberg?”, ”Varför fick Macchiarini stöd från KIs ledarskap så länge?”, ”Varför slöt prefekterna så tydligt upp bakom de ledare som stödde Macchiarini när de kritiserades?”. ”Kan vi tillsammans ha skapat en Ja-sägarkultur?” "Kan vi ha förtroende för våra ledares omdöme?" Du frågar: ”Vad ska vi göra så att det inte sker igen?” Ifall fokus för verksamheten och selektionsprocesserna i praktiken har drivit bort från att fokussera på själva kärnan i vetenskap så är det ett problem. Då, gäller det nu att fokussera om, att göra rätt, att justera fokus på själva kärnan i vetenskap. Själva kärnan i den vetenskapliga metoden är det viktiga. Att säkerställa att den är basen för verksamheten. Ingenting annat.

Related posts