Två dagar med tema global hälsa – en avgörande samtids- och framtidsfråga

I dag inleds The Swedish Global Health Research Conference. Under två dagar samlas forskare, studenter, lärare och beslutsfattare i Aula Medica här på KI campus i Solna för att diskutera ett av de viktigaste ämnena i vår samtid: Globala hälsofrågor. Som rektor är jag stolt över att Karolinska Institutet är värd för konferensen, som arrangeras av Svenska Läkaresällskapet i samverkan med flera andra universitet och organisationer. Jag är också glad över att den är fulltecknad och har samlat så många intressanta och kompetenta föreläsare. Det visar att intresset och engagemanget för det här området är stort.

Det är naturligt att en konferens om global hälsa tar sin utgångspunkt i Agenda 2030 och dess 17 globala mål för en hållbar utveckling. Människors hälsa handlar inte bara om tillgång till vård och medicin, utan också om uppväxtvillkor, levnadsförhållanden, miljöaspekter, arbetsförhållanden, utbildning och mycket annat. Dessa frågor måste hanteras över nationsgränser och i samverkan för att vi ska klara av att uppfylla de 17 målen. Vi måste tänka och agera tillsammans både lokalt och globalt. Snäva perspektiv och stuprör är ingen framgångsväg.

För mig är det en självklarhet att KI ska ta och ha en aktiv roll i de här frågorna.  Både som utbildare av vårdpersonal och som en framgångsrik forskningsinstitution, är KI redan i dag en betydelsefull aktör i arbetet för att stärka den globala hälsan. Men vi, liksom resten av världen, kan göra ännu mer. Därför är KI:s ambition att ytterligare stärka både forskning och utbildningsinsatser utifrån ett globalt perspektiv. Som ett framstående medicinskt universitet har vi en unik möjlighet att bidra till att öka förutsättningen för att nå målen i Agenda 2030.

I samband med avslutningen på Global Health Research Conference, inleds Global Health Night 2018 i Aula Medica. Det är ett dynamiskt och interaktivt event som startades 2015 och som drivs av studenter bland annat här på Karolinska Institutet med brinnande intresse för frågor som rör global hälsa. Jag kan utlova en mycket spännande torsdagskväll och önskar alla deltagare på konferensen och torsdagskvällen varmt välkomna till Karolinska Institutet!

 

 

0 comments

Related posts