KI ska finnas mitt i samhällsdebatten

Det är nu ganska precis tre månader (eller tolv veckor) kvar till det svenska valet den 9 september. Traditionsenligt kommer den politiska temperaturen att höjas i takt med att partier och medier alltmer fokuserar på det kommande valet. Inte minst starten av årets politikervecka i Visby, Almedalen, kommer att leda till ökad uppmärksamhet och ställa politiken i strålkastarljuset.

För mig som rektor för Karolinska Institutet – ett ledande universitet när det gäller både utbildning och forskning – är det en prioriterad fråga att vi finns med i samhällsdebatten och den demokratiska diskussionen inför valet. Det vi kan bidra med är kunskap, engagemang och evidensbaserad data, något som alltid är efterfrågat i den politiska diskussionen. Det gör mig stolt att jag så gott som dagligen ser KI:s forskare och studenter intervjuade eller göra uttalanden i medier, i diskussioner på sociala medier och på offentliga möten i ämnen som vi arbetar med. I Almedalen är KI och våra medarbetare på olika sätt involverade i uppemot 50 olika arrangemang (ett antal exempel finns listade på vår webbplats).

Det är bra. KI ska vara mitt i samhällsdebatten!

Tre ämnen dominerar

De frågor som väljarna pekar ut som de viktigaste har varit rätt stabila under senare år. Sammanfattningsvis så är det tre ämnen som dominerar: sjukvård, invandring/integration och skola/utbildning. Därunder finns ytterligare ett antal områden som berör många, men som har en tendens att vara mer flyktiga till sin karaktär, till exempel: lag och ordning, miljö, jobb/sysselsättning, ekonomi, omsorg och jämställdhet.

Av de tre, enligt väljarna, viktigaste frågorna, har två direkt eller indirekt beröring för oss på KI.

Att hälso- och sjukvården har en stor betydelse för Sveriges befolkning är lätt att förstå. En väl fungerande och jämlik vård, med hög kvalitet och god tillgänglighet för alla, är en basal grund för alla välfärdsländer. Under lång tid har diskussionen om vården varit intensiv på flera håll i landet och utifrån olika perspektiv; Minskat antal vårdplatser, köer till olika behandlingar, höga kostnader för konsulter och nya byggnader, brist på vårdpersonal osv.

Vårdfrågan och kompetensförsörjning kommer att vara i centrum i samhällsdebatten under överskådlig tid framöver och det är också rimligt att den finns där. Och därför ska också KI finnas med i den diskussionen.

Skola och utbildning är också något som av naturliga skäl ligger oss på KI nära. Nu är ju detta område rätt brett – det handlar om allt från för- och grundskola via betygsfrågor och organisationsfrågor till satsning på högre utbildning på avancerad nivå. Det vi på KI kan bidra med här är bland annat att peka på vikten av att Sverige, för att inte tappa i ambitionen att utvecklas som ett kunskaps- och innovationsland, måste satsa på både grund- och spetsutbildning. Det finns ingen motsättning i detta. Ska vi få fram excellens måste vi också ha en bredd.

En god utbildningsgrund skapar förutsättningar för ett starkare kunskapssamhälle – men ger också en direkt effekt i ökad hälsa hos befolkningen. Forskning bland annat på KI visar på ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och hälsa. Av många skäl är det samhällsekonomiskt lönsamt att investera i skola och utbildning med ett långsiktigt hållbart perspektiv.

Forskningspolitik

Ett område som tyvärr saknas i de flesta listorna över valets viktigaste frågor är forskningspolitik. Stiftelsen Forska!Sverige har genomfört en opinionsmätning som tränger in bakom de dominerande frågorna och som ställt frågor om just forskningen betydelse. Nu är det naturligtvis alltid svårt att dra några långtgående slutsatser från denna typ av opinionsundersökningar. Det finns alltid en del felkällor och annat att ta hänsyn till.  Men låt mig bara konstatera att en stor majoritet av befolkningen, fyra av fem enligt stiftelsens rapport, vill ha en utökad satsning på medicinsk forskning. En ännu större andel, 84 procent, anser att det är viktigt att Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning.

Det finns alltså en bred uppslutning i befolkningen kring värdet av den kärnverksamhet som vi bedriver på KI: Medicinsk utbildning och medicinsk forskning. Det är något som förpliktigar och som gör KI:s roll så ofantlig viktigt. Det gäller nu under tiden fram till valet – och alla andra tider.

 

0 comments

Related posts