Inspirationsdag för KI:s lärare

Den senaste tiden har jag ägnat en del extra kraft och energi för att lyfta undervisningens viktiga roll på Karolinska Institutet. Jag undervisade själv ett par halvdagar för några veckor sedan och har även tagit upp detta i samband med blogginlägg och i en intervju i KI-studenters Statuspodden.

En grundpelare

För mig är det väsentligt att undervisningen status på KI är stark och att den håller hög kvalitet. Det är en av de grundpelare som vår verksamhet vilar på. Och som jag tidigare betonat så vill jag verka för att vi som varit med ett tag och som förhoppningsvis förvärvat en del kunskap under årens lopp också bidrar till att denna kunskap förs över till våra studenter.

Det är viktigt att alla lärare på KI får och har tillräckliga resurser och goda förutsättningar för att kunna utföra sitt arbeta på ett så bra sätt som möjligt. Bland annat därför anordnar vi varje år den så kallade Lärardagen. Det är en dag för utbyte av erfarenhet och förkovran av kunskap. Tanken är att alla på KI som är involverade i eller intresserade av utbildningsfrågor ska kunna träffas, nätverka, diskutera och tränga djupare in i vissa områden; i år är temat bedömning och examination.

Inspirationsdag

Det bakomliggande syftet med Lärardagen är att ytterligare stärka undervisning och lärande på KI, att öka intresset för pedagogik och att fungera som en inspirationsdag för alla våra fantastiska lärare.

Inledningstalare på Lärardagen, som hålls på campus Flemingsberg i morgon, onsdag den 3 oktober, är professor Katharine Boursicot, som ska prata under rubriken ”Contemporary Best Practice in Assessment: the scientific evidence”.

Hela programmet finns här.

 

0 comments

Related posts