Våra röster och ansikten i omvärlden

De hörs och syns dagligen i radio, TV, press och sociala medier och jag tänker ofta att de verkligen borde få mycket mer beröm och större hyllningar än vad de kanske får. De är kärnan i Karolinska Institutets verksamhet och de lägger ner tid, energi och engagemang på att förklara och dela med sig av sin kunskap, kompetens och expertis.

Jag talar om alla våra fantastiska KI-forskare. Våra viktiga röster och ansikten i omvärlden.

Jag påmindes om detta när jag nu i morse på Ekot och i P1 Morgon hörde Jacob Hollenberg, huvudansvarig forskningsledare vid Centrum för Hjärtstoppsforskning vid KI. På ett tydligt och intressant sätt berättade han om vikten av tillgängliga hjärtstartare:

– Vid plötsligt hjärtstopp så överlever i dag tyvärr bara en av tio. Men vi vet att potentialen att rädda fler är väldigt stor. Om man använder en hjärtstartare inom de allra första minuterna när någon faller ihop så kan hela sju av tio överleva. Så potentialen är enorm om de här apparaterna kan användas väldigt tidigt, sa Jacob bland annat i ett av inslagen.

Ett exempel av många

Det här är bara ett exempel på alla de KI-forskare som deltar i medierna och som var och en gör en ofantlig nytta för att sprida forskning och kunskap, men som också i hög grad bidrar till att göra Karolinska Institutet känt som ett kunskapsnav för hälsorelaterad utbildning och forskning.

Deras insats kan inte överskattas. De, tillsammans med våra studenter och övriga medarbetare, är våra bästa ambassadörer.

KI i medierna

Presstjänsten vid KI gör varje vecka en sammanställning: KI i medierna som publiceras på KI:s medarbetarportal. På presstjänsten pratar man om att cirka 80 procent av KI:s totala uppmärksamhet i medierna består av just forskare som delar med sig av sin kunskap.

Jag saxar direkt från en av de senaste sammanställningarna för att ge några påtagliga illustrationer på hur det kan se ut:

Här handlar det alltså om forskare och experter på KI som medverkar i allmänna medier (inte vetenskapliga publikationer). Och observera, detta är endast ett urval och ingen fullständig lista för den här veckan.

Extra stor stolthet

Av praktiska skäl är det svårt för mig att personligen hinna ta kontakt med alla de som ställer upp på det här sättet; för forskningen och för KI. Men jag vill här och nu rikta ett djupt känt tack för ert engagemang. Varje gång jag hör en KI-medarbetare generöst, kompetent och med engagemang delar med sig av sina kunskaper – då känner jag extra stor stolthet över att vara rektor för Karolinska Institutet.

 

0 comments

Related posts