Metoo-kampanjen, hållbar utveckling och hälsa

English version below

I november förra året skrev jag om #metoo-kampanjen och att jag välkomnade kraften i den. Nu har det gått ett år och vi kan nog vara överens om att kampanjen förändrat såväl samhällsklimatet som samhällsnormen till det bättre. I kölvattnet av alla de berättelser vi kunnat läsa eller höra, har det vuxit fram en ny medvetenhet och en självklar inställning att vi ska verka i en miljö fri från alla former av sexuella trakasserier, övergrepp, förtryck eller mobbning.

Jag är inte naiv. Alla problem försvinner inte på ett år. Men jag är säker på att vi, genom att föra den här diskussionen öppet och tydligt visa att vi inte accepterar diskriminering, har slagit in på en väg som skapar mer jämlikhet, jämställdhet och rättvisa. Ingen ska någonsin behöva vara rädd, ängslig eller orolig för att utsättas för kränkande behandling – och den som känner sig utsatt på något sätt ska inte behöva tveka om att kunna anmäla detta och därmed också få hjälp och stöd.

Min kollega här på KI, prorektor Karin Dahlman-Wright, har närmare beskrivit detta i ett blogginlägg den gångna helgen. Gå gärna in där och läs mer om vad KI gör i den här frågan!

När jag ändå är inne på temat länktips, så har KI:s forskningskommunikatörer plockat ihop en mycket bra och användbar temasida om hållbar utveckling och hälsa – ett ämne som ni som följer denna blogg vet ligger mig varmt om hjärtat. Temasidan ger en utmärkt överblick av vad KI gör när det handlar om bland annat arbetet med Agenda 2030.

Jag har garanterat anledning att återkomma om dessa frågor framöver.

 

#Metoo, sustainability and health

November 2017 I wrote about the #metoo campaign and welcomed the debate in the wake of it. Now a year has passed and there is no doubt that the campaign has changed our society for the better.

There is an awareness of the obvious; that we all should live and work in an environment free from all forms of sexual harassment, abuse, repression or bullying.

I’m not naive. All problems will not disappear in one year. But I am sure that by bringing the discussion on discrimination into the open we have embarked on the right path.

No one should ever have to be afraid, anxious or worried about being subjected to abuse. Those exposed should not hesitate to report for help and support.

My colleague here at KI, Vice-President Karin Dahlman-Wright, has addressed these issues in her blog post this weekend. Feel free to read more about what KI does in this matter.

Talking about links: KI’s research communication team has put together a very good and useful theme page on the web site about sustainable development and health – a topic that I have touched upon in some of my previous blogs.

This theme page provides an excellent overview of what KI does when it comes to Agenda 2030.

I will surely return to these issues in the near future.

0 comments

Related posts