Three years in prison for Ahmadreza Djalali – now we must increase our pressure on Iran

Swedish version below

Three years ago – on April 26, 2016 – KI alumnus and researcher Ahmadreza Djalali was arrested in Iran, accused of espionage and “enmity with God”.  About a year later, October 21, 2017, he was sentenced to death in a trial that will go into the history as a legal scandal. He was convicted for  “spreading corruption on earth” and it was claimed that Djalali had had a deal with the Israeli regime.

There is hardly any doubt that Ahmadreza Djalai was sentenced to death on fabricated claims and that he was denied proper access to legal counsel and due process.

In short, we are witnesses to one of the most serious offences ever committed against a researcher in modern times.  A full three years have now elapsed since the arrest of Ahmadreza Djalali. He has endured these years in utmost uncertainty in the Evin prison in Tehran. His contacts with the outside world are limited, and it is obvious that his health has deteriorated in his harsh prison environment. Accounts from his family and colleagues tell us with frightening clarity that he urgently needs proper medical care.

The support for Ahmadreza Djalali has increased in strength over time. There has been engagement on the part of Nobel laureates, Amnesty International, individual politicians, academics, the European Parliament. This list could be made much longer.

Now, in conjunction with this sad milestone, Ahmadreza Djalali’s case will once again engage and engender sympathy and support world wide. There is an urgent need for an increased pressure on the Iranian regime. The Swedish government and the UN have important roles to play, along with the academic community.

Djalali was arrested while on a lecture tour in Iran on disaster medicine. Yet he is now imprisoned and threatened with the death penalty. We are confronted with a situation that is utterly absurd.  Once more we must join forces in our demand for justice and freedom for Ahmadreza Djalali.

 

Links:

Earlier blog posts:

 

Tre år i fängelse för Ahmadreza Djalali – nu måste vi tillsammans öka trycket på Iran för rättvisa och rättssäkerhet

Den 26 april 2016 greps KI-alumnen och forskaren Ahmadreza Djalali av polisen i Iran, anklagad för bland annat spioneri och “fiendskap med Gud”. Ett drygt år senare, den 21 oktober 2017, dömdes han till döden i en rättegång som inte gärna kan beskrivas som annat än en rättslig skandal. Det slutliga domskälet löd “korruption på jorden” och i domskälen nämndes bland annat att Djalali skulle ha samarbetet med den israeliska regimen, som också skulle ha hjälpt honom och hans familj att få uppehållstillstånd i Sverige.

Det råder knappast någon tvekan om att Ahmadreza Djalai dömts till döden på fabricerade påståenden och att rättegången skett utan tillstymmelse till något som ens liknar rättssäkerhet.

Rättslig skandal

Det hela går inte att benämna på något annat sätt än vad det faktiskt handlar om: En rättslig skandal. Det här är det mest extrema övergrepp mot en enskild forskare som jag någonsin sett.

Det har nu gått tre år sedan gripandet och Ahmadreza Djalali har tillbringat dessa år i största ovisshet i Evin-fängelset i Teheran. Hans kontakter med omvärlden är ytterst begränsade, men det är uppenbart att hans hälsa försämrats kraftigt i den hårda fängelsemiljön. Såväl bilder som ögonvittnesskildringar och rapporter från hans familj och från kollegor visar med skrämmande tydlighet att han snarast behöver ordentlig medicinsk vård. Hur han mår psykiskt, med en dödsdom hängande över huvudet, kan vi knappast ens föreställa oss.

Omfattande stöd

Stödet för Ahmadreza Djalali är omfattande och har ökat i styrka allt eftersom tiden gått. Nobelpristagare, Amnesty International, enskilda politiker, den akademiska världen, EU-parlamentet:  Listan över det internationella samfundets aktiviteter och uttalanden är lång. Hittills har det dock inte gett något konkret resultat.

Nu, i samband med treårsdagen, kommer Ahmadreza Djalalis situation åter att uppmärksammas världen över. Det är utmärkt, men det är uppenbart att uppmärksamheten i sig inte är tillräcklig. Det behövs konkreta åtgärder och ökat tryck på den iranska regimen för att åstadkomma resultat. Här har såväl den svenska regeringen via UD, som det internationella samfundet med FN i spetsen, viktiga roller att spela. Detsamma gäller oss i den akademiska världen. Djalali greps när han var på en föreläsningsturné i Iran om katastrofmedicin. Det var mitt i hans gärning att sprida kunskap. Just detta gör det ännu viktigare för oss att agera. Vi har ett särskilt ansvar att säga ifrån när kollegor inom utbildning och forskning fängslas och hotas med dödsstraff när de delar med sig av sina kunskaper.

Viktigt gå samman

Det är hög tid att alla vi som brinner för frågor om öppenhet, demokrati och kunskapsspridning går samman och tydligt och med en röst kräver rättssäkerhet, rättvisa och frihet för Ahmadreza Djalali. Lyckas vi med detta kan det tjäna som ett inspirerande exempel för alla de människor som på orättfärdiga grunder sitter fängslade och ofta också hotas av avrättning runt om i världen.

Amnesty International Sverige har satt samman en text om Ahmadreza Djalali, som går att läsa här.

Tidigare blogginlägg om Ahmadrezi Djalali:

Läs gärna också det brev som Ahmadreza Djalali skrev och lyckades få ut från fängelset för ungefär ett år sedan och som har publicerats av Amnesty International i Sverige.

3 comments

Mark Divers

Mark Divers

Tack Ole Petter, so good that you highlight this inhuman legal scandal. I also whole-heartedly support the demand for the release of our colleague Ahmadreza Djalali.

Tomas Ekström

Tomas Ekström

Jag stöttar helhjärtat detta krav gentemot den omänskliga regimen i Iran.

janet Jeppsson

janet Jeppsson

Tack för att detta uppmärksammas på vår internwebb! Jag fick igår en alert från Amnesty och hade tänkt kontakta kommunikationsavdelningen. Mvh Janet Jeppsson, Grants Management Office, Ekonomiavdelningen

Related posts