Tack Per för en ovärderlig insats för KI!

I dag var min första arbetsdag på KI utan att ha Per Bengtsson inom bekvämt promenad- och hörhåll. Efter åtskilliga år som Karolinska Institutets universitetsdirektör gjorde han sin sista arbetsdag i tisdags, på självaste Valborg.

Per har varit en centralpunkt här på KI, inte bara för mig som rektor, utan för hela organisationen. Hans kunskaper, kontaktnät, erfarenheter och kompetens är naturligtvis svåra att ersätta och han kommer att vara mycket saknad. Per spelade en ovärderlig roll när jag kom som ny rektor till KI efter sommaren 2017 och jag kan rakt av erkänna att hans engagemang och starka stöd betytt mycket för mig. Jag har dessutom verkligen uppskattat Pers intellektuella kapacitet och hans djupa intresse i kultur – inte minst litteratur. Jag hoppas att vi kan fortsätta dessa diskussioner även om vi inte längre kommer att ses dagligen på jobbet.

Per själv framhöll strax innan han slutade att han vill lyfta fram två stora projekt som han arbetat mycket med och som han tycker är extra viktiga: Ett utvecklat och moderniserat informationshanteringssystem samt den omfattande översynen av ett samlat verksamhetsstöd som nu pågår och som kommit en bra bit på väg.

Jag kan bara hålla med. Betydelsen av fungerande, effektiv och ändamålsenlig informationshantering och verksamhetsstöd kan inte överskattas. Utan detta är det omöjligt för ett universitet med så kvalificerad och komplex verksamhet att prestera på den toppnivå som KI gör. Nu är det upp till oss att förvalta och utveckla det arv som Per lämnar efter sig.

Många tack Per, för en suverän insats för KI!

Och välkommen Katarina!

Per kommer nämligen att ersättas av Katarina Bjelke, närmast från Uppsala universitet men också med en gedigen bakgrund på KI. Det dröjer dock några veckor innan Katarina tillträder och till dess går Ingrid Palmér in som tillförordnad universitetsdirektör. Det är en mycket bra lösning, Ingrid är ”till vardags” KI:s planeringsdirektör och ställföreträdande universitetsdirektör, så hon kan KI:s förvaltning och breda verksamhet utan och innan.

 

Per Bengtsson i samband med avtackningen i Aula Medica.

 

0 comments

Related posts