Kommentar till sjukhusets ekonomi och åtgärder

Samarbete och akademiskt partnerskap är viktiga beståndsdelar i vår Strategi 2030. För att fortsätta att utvecklas till det världsledande medicinska universitet som vi eftersträvar att bli måste vi samverka med andra. Både internationellt och på hemmaplan.

Samarbete handlar också om att stötta varandra vid särskilda utmaningar och det är något som jag tänker mycket på nu, inte minst när det handlar om dem som berörs av de åtgärder som Karolinska Universitetssjukhusets ledning nu måste vidta på grund av det ekonomiska läget.

Tidigare i vår stod det klart att sjukhusets ekonomiska underskott 2018 ökat kraftigt jämfört med året före. För att skapa en ekonomi i balans tvingas nu sjukhusledningen vidta olika åtgärder. Se mer detaljer i sjukhusdirektörens blogg och i det pressmeddelande som publicerades på tisdagsmorgonen . Det handlar bland annat om i ett anställningsstopp som gäller från den 1 maj och ett varsel om uppsägning av 550 medarbetare på sjukhuset, företrädesvis inom administration.

Jag förstår att det finns en oro även här på KI; det finns ju många gemensamma beröringspunkter mellan oss och sjukhuset. Kan detta få effekter också för KI, för våra medarbetare och vår verksamhet? Jag och övriga universitetsledningen tar naturligtvis dessa frågor på största allvar.

Vi träffar regelbundet ledningen för sjukhuset och jag samtalar kontinuerligt med sjukhusdirektören Björn Zoëga. KI:s självklara utgångspunkt är att vår gemensamma verksamhetsförlagda utbildning och kliniska forskning måste få fortsätta att utvecklas och att dessa inte ska beröras av direkta ekonomiska åtgärder framöver. Jag uppfattar att sjukhusdirektören har samma åsikt. Den här diskussionen kommer att fortsätta att föras på ledningsnivå mellan sjukhuset och oss.

Det finns inga skäl att förneka att de åtgärder som sjukhuset nu ska genomföra kommer att bli kännbara och att det indirekt och på sikt kan få effekter också för KI. Exakt hur och i vilken omfattning är omöjligt att svara på nu, men jag kan försäkra er att jag kommer att göra vad jag kan för att våra verksamheter – utbildning och forskning – ska komma så bra ut ur detta som möjligt. Sjukhusledningen har också slagit fast att vården och patienterna ska prioriteras i det omfattande sparprogrammet. Det är en synnerligen bra prioritering.

Det finns säkert anledning att återkomma till frågor som rör den uppkomna ekonomiska situationen på Karolinska Universitetssjukhuset.

0 comments

Related posts