Viktigt stärka kvinnors och flickors hälsa och levnadsvillkor

Situationen när det gäller kvinnors, flickors och barns hälsa och andra levnadsvillkor är fortfarande på en tydligt otillfredsställande nivå på många håll i världen.

Det handlar exempelvis om orimligt hög dödlighet för födande kvinnor och spädbarn, okunskap om sexualitet, könssjukdomar och om hur man undviker oönskade graviditeter. Men det finns möjligheter att förbättra läget. Inte minst skulle en högre global tillgänglighet av välutbildade barnmorskor kunna spela en stor roll. Det här är en fråga som drivs av bland annat FN och dess organ för sexuell och reproduktiv hälsa, UNFPA (United Nations Population Fund). Inom detta området skulle svenska lärosäten kunna vara en betydelsefull aktör på den internationella arenan.

Om detta skriver flera representanter från Karolinska Institutet (däribland jag) och Högskolan Dalarna i dag i Göteborgs-Posten (webbversionen publicerades i går).  Sverige har under många år byggt en kompetens som är relevant också globalt. Svenska lärosätens insatser, tillsammans med regionala och lokala aktörer i olika delar av världen, har genererat nätverk, erfarenheter och kunskap som kan användas i syfte att stärka hälsosystemet i regioner där mödra- och barnadödligheten och -ohälsan är hög. Detta gäller inte minst KI, som initierat och drivit eller driver ett flertal sådana projekt.

Svenska lärosäten kunna vara en ännu starkare aktör inom detta område, men då krävs en finansiering från den svenska regeringen, direkt riktad till sådana här insatser. Vi som skrivit artikeln menar bland annat att detta är ett effektivt sätt att stärka kvinnors, flickors och barns hälsa i vår omvärld och att det ligger helt i linje med den svenska regeringens ambitioner i arbetet med att förverkliga de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Det här är också i linje med KI:s egen vision i Strategi 2030.

Jag har själv precis kommit tillbaka från ett möte i Nairobi på grund av mitt uppdrag som ledamot i styrelsen för African Population and Health Research Center (APHRC). Kvinnors och flickors situation var ett av flera teman på agendan. Parallellt till vårt möte i APHRC var Nairobi värd för the ICPD25 Summit (International Conference on Population and Development) som aspirerar att vara  “a watershed moment for women and girls everywhere”. Mötet organiseras av UNFPA, i samarbete med Kenya och Danmark. Det var en uppföljning på en stor konferens, med 179 deltagande länder, som hölls i Kairo för 25 år sedan.

Mycket går åt rätt håll när det handlar om kvinnors och flickors hälsa och levnadsvillkor. Men det går för långsamt. Det är fortfarande många kvinnor och flickor runt om i vår värld som far illa på grund av okunskap, sexuella övergrepp, våld, förtryck, brist på basal hälso- och sjukvård och otillräcklig tillgång av rent vatten och bra kost.

Inom detta området bör Sverige fortsätta driva på och också stärka sin insats.

0 comments

Related posts