The coronavirus: Updated information to students and staff at KI

Swedish version below

Yesterday, the Swedish government recommended that all education at high schools (“gymnasieskolor”) and colleges/universities should be done remotely, starting today. Obviously this have a major impact on Karolinska Institutet.

We are now in an extraordinary situation with a lot of consequences, sacrifices and changes for all of us.

First and foremost, this is about the health, safety and security for students and staff. We in the university management work intensively to ensure this – as do many others in our university right now.

Do not forget to regularly check the updated information to students and staff on KI’s website.

Today I recorded a video with the following message:

—-

I am grateful that you take a few minutes to listen to my message to you – our students and staff. We are in an extraordinary situation just now and we must join forces so as to get through this in the best possible way – as a university and as an important pillar of society.

I trust you understand that the virus outbreak – which now amounts to a pandemic – calls for a number of measures in our university and in the society at large. These measures imply sacrifice and change – but they also bring out the best in us. Every day I see how you – our students and staff – make tremendous efforts to adjust to the new situation and how you help adapt the way we teach and learn and the way we work and serve. I want to take this opportunity to thank you all for your efforts. I am grateful and I am impressed.

Our foremost concern is the health, safety and security for students and staff. I want to emphasize that Karolinska Institutet fully supports the strategies and recommendations of the responsible authorities, the Public Health Agency of Sweden – Folkhälsomyndigheten – and the National Board of Health and Welfare – Socialstyrelsen. We interact and collaborate with these authorities on a daily basis. We are in a continual dialogue to help stay abreast of the development and to cope with it in the best way possible.

It is important to stress that KI is not closed. We shall keep up our activities even if we have to work in a different way. The education goes on, but now on a digital base.  We continue to support our collaborating hospitals and the health care sector, and we continue to provide the society at large with updated information on relevant research.  Our experts are now visible and active in media virtually around the clock. We are grateful for their efforts. They meet an important demand.

Finally I would like to address those of you – students and staff – who are far from your families and beloved ones. For you the present situation might be particularly challenging. Do not hesitate to get in touch with your fellow students, colleagues or supervisors. A university is a community, and we should all be eager to stretch out a helping hand.

Thank you all for your attention.

Coronaviruset: Uppdaterad information till studenter och medarbetare på KI

I går rekommenderade regeringen att gymnasier och högskolor ska gå över till distansundervisning från i dag. Det påverkar naturligtvis Karolinska Institutet i hög grad. Jag har spelat in en video där jag riktar mig till studenter och medarbetare vid KI. Det jag säger på videon finns att läsa här ovanför.

Vi befinner oss nu i ett extraordinärt läge som innebär stora konsekvenser, uppoffringar och förändringar för alla av oss. Jag hoppas och tror att ni inser allvaret i situationen och att ni också har förståelse för de åtgärder vi nu tvingas göra när det gäller undervisning och annan verksamhet här på KI.

Först och främst handlar det här om vår hälsa, säkerhet och trygghet. Vi i universitetsledningen arbetar intensivt för att säkerställa detta – liksom väldigt många andra gör just nu på vårt universitet.

Tack alla

Jag vill passa på att tacka alla ni som utan att tveka ställer upp med stora insatser för bidra till att hantera situationen så bra som möjligt efter omständigheterna.

Just nu ligger mycket av vårt fokus på att anpassa verksamheten efter vad som händer, följa de råd och rekommendationer som regeringen och de ansvariga myndigheterna utfärdar och – inte minst – se till att information och kommunikation når ut och når fram till alla studenter och medarbetare.

Jag vet att det finns många frågor just nu och vill uppmana er alla att ofta gå in på den information till studenter och medarbetare som finns på vår webbplats. Denna information uppdateras kontinuerligt i takt med att kunskapsläget förändras.

Det finns också information och frågor och svar på Folkhälsomyndighetens webbplats och på 177 Vårdguiden. Har du som student eller anställd vid KI ytterligare frågor, bör du vända dig till din utbildningsansvariga eller till din chef.

Digital utbildning

Jag vill poängtera att KI inte är stängt. Utbildningen fortsätter, men digitalt. Det vi prioriterar nu är att snabbt få igång så mycket som möjligt av digitalt baserad utbildning. En del är redan igång, annat kommer att starta inom kort. Vi har också tagit fram handlingsplaner som garanterar att så kallad verksamhetskritisk verksamhet kan fortlöpa utan störning.

De normala stödjande verksamheterna, som administration, IT, kommunikation osv är i gång och tillgängliga – även om det i vissa lägen kan ta lite längre tid än vanligt att få hjälp.

Karolinska Institutets forskare syns och märks nu i många medier. De är efterfrågade på grund av sin expertkunskap i olika corona-relaterade ämnen. Det här är precis som det ska – ett universitet som KI ska finnas med mitt i samhällsdebatten.

Står bakom

Jag vill också klargöra att KI helt står bakom de strategier och rekommendationer som ansvariga myndigheter, främst Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, tar fram och kommunicerar. Vi har ett utmärkt samarbete och tät dialog med dessa myndigheter för att följa utvecklingen och kunna agera på bästa möjliga sätt. Och självklart fortsätter vi att samverka med och stödja Region Stockholm och hälso- och sjukvården också nationellt. Ett exempel på det senare är det uppdrag vi nyligen fick av Socialstyrelsen om att ta fram e-utbildning för vårdpersonal som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19.

Det är nu viktigt att vi gemensamt ser till att skydda de utsatta riskgrupperna och att vi följer de rekommendationerna som ges.

Jag skulle särskilt vilja vända mig till er på KI som kanske är långt ifrån era familjer, era nära och kära. Jag förstår att det som sker nu kan vara extra jobbigt för er. Tveka inte att höra av er, till era studiekamrater, kollegor eller till era kursansvariga eller chefer, om ni känner att ni behöver extra stöd eller hjälp. En sådan svår situation tar fram det bästa i oss. Det får jag nya bevis för hela tiden.

0 comments

Related posts