Nya coronaviruset: Stärkt stöd till sjukvården

Häromdagen besökte jag Karolinska Universitetssjukhusets infektionsklinik i Flemingsberg och fick en insyn i allt det fantastiska arbete som sker där. Det är oerhört imponerande att se all den aktivitet som pågår både vad gäller vård av patienter just nu, men också alla de förberedelser som sker inför det vi befarar: En större tillströmning av patienter framöver, som en följd av spridningen av det nya coronaviruset.

Jag lovade där och då, och upprepar gärna här, att Karolinska Institutet kommer att fortsätta, och utöka, vårt stöd till hälso- och sjukvården. Det gäller både nationellt och här i Region Stockholm. Det är bara genom att agera tillsammans som arbetet mot den ökade smittspridningen – och konsekvenserna av denna – kan bli framgångsrikt.

Ta ditt ansvar

Jag får många frågor om vad enskilda medarbetare och studenter kan göra för att hjälpa till. Mitt svar är alltid detsamma: Först och främst, lyssna på uppmaningarna från ansvariga myndigheter. Ta ditt personliga ansvar och stanna hemma när du känner dig sjuk, arbeta om möjligt hemifrån och undvik att ha kontakter med äldre och med medmänniskor som tillhör riskgrupper. Respektera de rekommendationer som finns.

Många av oss på KI är medicinskt utbildade och redan nu är våra kompetenser efterfrågade på vissa håll. Flera av de som har förenade anställningar, det vill säga som arbetar både på KI och inom vården, har nu gått över och arbetar heltid på vårdsidan. Behovet också av andra kompetenser på KI kan öka ytterligare framöver. Min personliga inställning är att vi alla bör göra vad vi kan för att stötta och hjälpa. Men det är viktigt att det sker på ett strukturerat och balanserat sätt och att vi bidrar med det vi som universitet är speciellt utrustat för. Att skapa egna projekt eller starta parallella processer nu kan i värsta fall skapa förvirring och försvaga samhällets samlade insatser.

Ser positivt

Från universitetsledningen vill vi göra klart att vi ser positivt på möjligheterna för KI-anställda att tillfälligt gå över och stötta hälso- och sjukvården om det kommer frågor om detta från Region Stockholm – förutsatt att det fungerar och är okej utifrån medarbetarens ordinarie arbetsuppgifter.

Det är generellt rimligt och bra att avvakta besked, förfrågningar eller uppmaningar från vården eller omsorgen innan man som enskild person börjar agera – om det inte handlar om rent ideellt stöd inom den trängre familje- och bekantskapskretsen förstås.

Listan på vad KI gör som universitet för att supporta hälso- och sjukvården och de ansvariga myndigheterna kan göras lång. Några exempel:

  • Vi har på Socialstyrelsens uppdrag tagit fram två e-utbildningar om hur personal inom vård och omsorg ska arbeta med personer som är eller är misstänkts vara sjuka i covid-19
  • Vi har tillsatt en expertgrupp bestående av åtta kompetenta KI-forskare som på olika sätt stödjer vården, myndigheterna och – inte minst – svarar på frågor från medierna
  • Vi arbetar på flera sätt med att ta fram analys- och testmetoder för att vården ska kunna provta i större utsträckning – och få svar snabbare
  • Vi forskar på flera fronter gällande läkemedel och vaccin mot covid-19 och det nya coronaviruset

Vi etablerar nu en resursgrupp som ska kunna ge råd om hur man kan hantera etiska frågeställningar i covid-19-relaterad forskning. Denna grupp ska självklart inte ersätta de myndigheter som ansvarar för etikprövning.

Förutom det ovanstående så pågår det nu flera diskussioner om andra former av stödinsatser från KI till vården. I takt med att behov uppstår och brister upptäcks, kommer vi att göra vad vi kan för att bidra till lösningar.

Forskning måste vara säker

En sak är dock viktigt. Om vi ska kunna bidra till testning och diagnos och forska fram läkemedel och andra verksamma behandlingsformer mot covid-19, så måste denna forskning bedrivas på ett säkert sätt. Det kan därför vara svårt för oss att överlämna skyddsutrustning som finns på KI till sjukvården, även om vi självklart ska donera utrustning om det inte underminerar våra egna insatser för att stödja vården i denna svåra situationen.

Avslutningsvis: Tack alla på KI för era insatser och uppoffringar. Vi befinner oss i en svår och extraordinär situation, men vi befinner oss i den tillsammans. Det är i sig en styrka. Tveka inte att be om hjälp om du behöver hjälp. Erbjud din hjälp om du ser att någon av dina studie- eller arbetskamrater behöver den. Lyssna  på myndigheternas råd och se till att hålla dig uppdaterad genom att ofta gå in och läsa på KI:s information till studenter och medarbetare.

 

0 comments

Related posts