KI:s alumner: En resurs som betyder extra mycket i dessa dagar

English version below

I stunder som dessa, när vi är mitt uppe i en pandemi som sätter allt normalt åt sidan, återkommer jag ofta i mina tankar till att KI inte bara här och nu. Det är också då. Och sedan – framtid. Ett universitet måste ha en lång tidshorisont för sin verksamhet.

Många, kanske till och med de flesta, av dem som fick sin utbildning här på KI under de senaste fyra-fem decennierna, är fortfarande professionellt verksamma inom vård eller forskning. Jag känner personligen till kollegor som gick ut sin grundutbildning till läkare på KI redan under tidigt 1960-tal och som  är aktiva i olika medicinska sammanhang även idag. Sannolikt finns ett sexsiffrigt antal  KI-alumner runt om i världen. De är en stor resurs – för KI och för samhället i stort.

Insikter och perspektiv

Jag är övertygad om att en stor del av dem just nu arbetar intensivt med den pågående pandemin. Det är en övertygelse som ger insikter och perspektiv på det som KI står för och som levererats i mer än 200 år: Kompetens, kunskapsutveckling, utbildning och vilja att verka för en bättre hälsa för alla.

Att vårda medmänniskor handlar också om att vårda relationer som kan kännas allra viktigare nu i kris. Här på KI har vi nu höjt ambitionerna att hålla kontakt med våra alumner. Tyvärr försvårar den pågående pandemin möjligheterna att genomföra allt det vi planerat. Vi har tvingats ställa in en rad evenemang, återträffar, seminarier och liknande som en direkt följd. Vi får istället satsa på att bygga ut den digitala kommunikationen till alumner och hitta andra innovativa sätt att hitta fram och skapa kontakt.

KI-alumner har mycket att bidra med i den här krisen. Den kunskap som finns, byggd på utbildning och erfarenhet, är ovärderlig just nu. Att varje dag se, höra och känna hur KI-utbildad medicinsk personal står i frontlinjen för att bokstavligt talat rädda liv, gör mig oerhört stolt över att vara rektor för ett av världens högst rankade medicinska universitet.

Starkt nätverk

Ett universitet är ett starkt nätverk inte bara för dem som är här just nu. Alla de som genom åren varit verksamma på KI är en del av KI. Detsamma gäller för dem som kommer till oss i framtiden. Just nu ser vi att söktrycket ökar för i stort sett alla våra utbildningar. Det är inspirerande och ytterligare ett tecken på att vår verksamhet är uppskattad och efterfrågad och att den utbildning vi erbjuder fyller en viktig funktion i samhället.

Coronapandemin har inneburit en historisk omställning av KI:s utbildning och forskning. Men vi har en stark grund att stå på och den grunden består inte minst av alla våra KI-alumner. Jag är säker på att vi, genom att arbeta tillsammans,  kommer att gå stärkta ut från den här krisen.

Du som är KI-alumn och som inte har en etablerad kontakt med KI i dag: Tveka inte att höra av dig. Mer information om vår alumn-verksamhet finns på KI:s webbplats.

Ps. Förra helgen publicerades en rankning där KI placerades som det tredje bästa medicinska universitetet i världen. Den som har följt mina inlägg här på bloggen vet att jag är grundskeptisk när det gäller att mäta universitet mot varandra. Det är så många parametrar att värdera så det är i princip omöjligt att göra en rättvis bedömning. Men att Karolinska Institutet konsekvent placeras som ett av världens bästa medicinska universitet, i stort sett oberoende på vilken rankning vi tittar på, säger ändå något om kvaliteten på KI:s utbildning och forskning.

 

The Covid-19 pandemic highlights contributions of KI’s alumni

I address this blog to our alumni. It must be a six-digit number of you, scattered around the world. I have met many of you on my travels and I see how you contribute to research and education and to society at large. Your contributions are very much in evidence and highlighted by the current pandemic.

Many, perhaps even most, of you who received your education here at KI over the past four to five decades are still professionally active in health care or research. And many of you are working intensively to mitigate the consequences of the pandemic. The current crisis brings to the fore what KI stands for: Competence, knowledge development, high quality education and a commitment to strive for a better health for all.

Caring for fellow human beings is about also about nurturing relationships that may feel even more important now in a crisis. Here at KI we have increased our ambitions to stay in touch with our alumni. Of course, the current pandemic does not make it any easier to realize these ambitions. We have had to cancel a number of events, reunions, and seminars. Now we must focus on expanding digital communication with alumni and identify new and innovative ways to engage and connect.

Make a difference

A university is a community not only for those who are here right now. All of you who have worked at KI over the years are part of the KI network.

The Corona pandemic has marked a historic transformation of KI’s education and research. However, we have a strong foundation to stand on and that foundation incorporates all our KI alumni.

If you are a KI alumnus/a and do not have an established contact with KI today: Do not hesitate to contact us. More information about our alumni activities can be found on KI’s website.

Ps. Last weekend a ranking was published in which KI was placed as the third best medical university in the world. Those who have followed my posts here on the blog knows that I am skeptical when it comes to one- dimensional rankings of universities. The plethora of parameters that must be taken into account preclude fair assessment. The fact that Karolinska Institutet is consistently placed as one of the world’s best medical universities still says something about the quality of KI’s education and research.

 

0 comments

Related posts