Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse med ny storsatsning på grundforskning och livsvetenskap  

Förra veckan övergick antalet analyserade covid-19-tester 300 000 vid Karolinska Institutets laboratorium i Biomedicum, något som också uppmärksammades av Expressen i helgen. Det är en remarkabel siffra som också visar på en remarkabel omställning av en laboratorieverksamhet som så sent som i början av det här året var fokuserad på olika forskningsinriktade projekt. Jag har sagt och skrivit det förut, men det förtjänar att upprepas: I dessa tider av stora utmaningar har forskarsamhället tagit ansvar och omställd verksamheten för att bidra på bäst möjligt sätt under den pågående krisen. .

Det finns anledning att vara stolt över denna och alla andra insatser som skett och sker  i spåren av pandemin.

Många aktörer

Men det här är inget som forskarsamhället  hade klarat på egen hand. Det finns många andra aktörer och samverkanspartner som bör uppmärksammas och tackas i det här sammanhanget. En sådan är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, KAW. Redan tidigt i våras var stiftelsen synnerligen aktiv och såg till att KI och SciLifeLab fick medel för att kunna inhandla och transportera testkit och annan nödvändig laboratorieutrustning för att snabbt kunna ställa om ett forskningslabb till ett analyslabb för covid-19-tester. Tack vare detta stöd kan vi nu erbjuda landets regioner omkring 5 000 analyser per dag.

Så sent som för en dryg vecka sedan anslog KAW ytterligare 50 miljoner kronor till covid-19-relaterade insatser, vilket innebär att man nu totalt anslagit 180 miljoner; 100 miljoner kronor till olika forskningsprojekt, 20 miljoner kronor till uppbyggnad av biobanker samt 60 miljoner kronor för testverksamhet. De här pengarna gör verkligen skillnad för samhället.

Mycket betydelsefull

Och i dag presenterade KAW ännu en nyhet som kommer att bli mycket betydelsefull: Under en tolvårsperiod anslår KAW 3,7 miljarder kronor till långsiktiga forskningssatsningar inom life science-sektorn i Sverige. Satsningen består av två delar, där den ena handlar om att stärka finansieringen av SciLifeLab (en nationell resurs som KI står bakom tillsammans med KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet) samt Wallenberg  Centers for Molecular Medicine (WCMM) med totalt 600 miljoner kronor.

Datadriven life science

Återstående del, 3,1 miljarder kronor, går till ett helt nytt och omfattande nationellt program för datadriven och multidisciplinär life science. Syftet är att skapa utrymme för en långsiktig och kraftfull satsning på att bland annat öka beredskapen inför framtida pandemier. Det här är ett initiativ som är mycket glädjande och lovvärt och kommer att spela en stor roll för att öka vår samlade kunskap om epidemiologi, sjukdomar och behandlingsformer. Det kommer också att leda till att samhället, politikerna och beslutsfattare på olika nivåer på sikt kommer att få tillgång till betydligt bättre och mer evidensbaserade underlag.

Central funktion

Även här kommer SciLifeLab ha central funktion och KI och våra samarbetspartners kommer i hög grad vara involverat i detta nationella program.

Som jag tidigare berättat här på bloggen, så är det här med kunskap kring beredskap inför nästa pandemi ett prioriterat område för KI, bland annat beslutade jag nyligen att tillsätta en resursgrupp som ska fokusera på just dessa frågor.

I dagens pressmeddelande säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut and Alice Wallenberg Stiftelse:

Det är en massiv, långsiktig satsning med målsättning att Sverige ska hålla sig bland de världsledande nationerna inom life science-området och på så vis bidra till ett bättre liv för såväl människor, djur och natur.”

Att kunna möta framtida kriser genom att i dag bygga upp mer kunskap och bättre beredskap är nödvändigt och i det ljuset är KAW:s initiativ mycket angeläget och välkommet.

Läs också artikel om KAW:s satsning på KI:s webbplats.

0 comments

Related posts