Ansträngt läge inom vården

På kort tid har antalet intensivvårdade patienter i Stockholm ökat kraftigt och i fredags gick Karolinska Universitetssjukhuset åter upp i förstärkningsläge. Totalt finns nu nästan 500 patienter med covid-19 i slutenvården i Stockholm, varav ett 80-tal inom IVA.

Samtidigt ser vi att smittkurvan för regionen fortsätter stiga. Det finns alltså risk för att antalet covid-patienter på sjukhusen i Stockholm kommer att stiga ytterligare.

Långt ifrån över

Ska jag sammanfatta läget så kan jag konstatera att den här pandemin är långt ifrån över.

Tidigare förra veckan beslutade regionens hälso- och sjukvårdsförvaltning att skjuta på elektiv, icke-akut, vård fram till 21 april. I tider av hög belastning och där osäkerhetsfaktorerna är omfattande, är det självklart nödvändigt att prioritera och säkerställa så att tillräckliga resurser finns för akuta åtgärder.

Uppmaning

Detta är också bakgrunden till att vi på Karolinska Institutet i helgen gick ut med en uppmaning på vår webbplats att de KI-medarbetare som kan och har möjlighet att ställa upp för tillfällig tjänstgöring i vården. Det gäller främst lärare och medarbetare i annan befattning, som har sjukvårdsutbildning inom framförallt akutvård, intensivvård, anestesi eller operation.

Det är nu viktigt att stötta vården och personalen, så att vi kan ge en så god, säker och kvalitetsmässig vård som möjligt till de som behöver sjukhusvård – på grund av covid-19 eller av andra skäl.

Kontakt

Jag och universitetsledningen har kontinuerlig kontakt med både Region Stockholm och med sjukhusen.

Tillsamman, med gemensamma insatser och krafter, kan vi klara det här.

0 comments

Related posts