“Sverige är inte fullvaccinerat förrän hela världen är det”

Så länge utbrott av nya coronaviruset och covid-19 pågår någonstans i världen, finns risken för att smitt sprids och för att det utvecklas nya virusvarianter. Det riskerar i sin tur att leda till en förnyad spridning av ett virus som inte de existerande vaccinerna hjälper mot. En ny pandemisk situation , helt enkelt. Det är därför vi brukar prata om att ingen är säker förrän alla är säkra

Jag skrev om det här redan för ett par månader sedan. Bland annat tryckte jag på följande:

It should be quite obvious that a fair and equitable distribution of vaccines would be in everyone´s interest. (…) Delaying vaccination in low-income countries would allow the virus to mutate further, threatening all of us and hindering a reopening of international travel and interaction.”

Läs hela blogginlägget här, där det också finns en länk till en mer omfattande artikel som vi publicerade i Nature Medicine på samma tema.

Sedan i höstas har flera länder agerat för att Världshandelsorganisationen, WTO, tillfälligt ska lyfta bort de legala och avtalsmässiga patentregler som finns. Reglerna syftar till att skydda immateriella rättigheter för de som utvecklat och tillverkar t ex vaccin och andra produkter som ofta har en lång och kostsam utvecklingstid bakom sig.

Tanken med förslaget om att tillfälligt lyfta bort detta regelverk, är förstås situationen världen befinner sig i. Pandemin drabbar alla, fattiga som rika, och bryr sig varken om territoriella gränser eller avtal om handel eller patenträtt. Vi är i detta tillsammans – och vi måste lösa det tillsammans.

Ingen är säker

Eller med andra ord: Ingen är säker förrän alla är säkra. Sverige är inte fullvaccinerat om inte världen är det.

Att tillfälligt häva de strikta reglerna kring patenträttigheterna för produktion av vaccin, men även för andra covid-relaterade läkemedel och medicinsk utrustning, skulle vara ett sätt att underlätta möjligheten att bygga upp en större produktionskapacitet. Det kan självklart inte göras över natten – vi pratar om mycket komplexa produktionskedjor med höga krav till kvalitet.  

Blockerats

Under det dryga halvår som gått sedan förslaget lades fram i WTO har omkring 100 länder uttalat sitt stöd för det. Det har dock blockerats av främst höginkomstländer, inklusive EU och USA. I förrgår hände dock något.

“This is a global health crisis, and the extraordinary circumstances of the COVID-19 pandemic call for extraordinary measures”, sa USA:s president Joe Biden i ett uttalande.

Kompromissförslag

USAs förslag innebär inte att slänga patentsystemet överbord. Självklart inte. Det är i själva verket ett mer begränsat kompromissförslag, för en begränsad tid. Detta framkommer inte i debatten som den nu förs när starka lobbygrupper målar upp katastrofscenarier. Det är viktigt att nyansera vad det här handlar om.

Det var just det jag försökte att göra i ett tidigare blogginlägg:

The pace at which new vaccines were made available under the present pandemic must be seen in the light of major breakthroughs in basic research, some several decades back in time. Pharmaceutical companies have made great strides at unprecedented speed. But again – these strides are firmly anchored in state funded research. This is worth remembering when we now discuss how vaccines should be distributed globally and how intellectual property rights should be handled.”

Glädjande besked

Beskedet från USA är trots allt glädjande, men det förändrar ännu inte läget i sak. Ett antal länder i WTO står kvar vid sin tidigare inställning. Och även om EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i går öppnade för “att se över USA:s förslag”, så har man formellt inte aviserat någon kursändring.

Med den här bakgrunden skrev jag, tillsammans med Anna Mia Ekström och Stefan Swartling Peterson, båda professorer här vid KI, en artikel som nu finns publicerad på Svenska Dagbladet debattsida. Texten återges också i sin helhet här nedan.

Det är vår förhoppning att EU, i samband med det toppmöte som inleds i Portugal i dag, ändrar sin position och, likt den amerikanska presidenten, inser att extraordinära situationer kräver extraordinära insatser. Vi menar också att Sverige bör inta en pådrivande roll i denna kursändring.


Sverige behöver följa USAs exempel för att öka den globala vaccinproduktionen

Det vi nu ser hända är historiskt ur många aspekter. I går (5 maj 2021) meddelade USA:s president Joe Biden att han stödjer det omdebatterade förslaget att undanta läkemedelsbolagens patenträttigheter för att öka världens produktion av vaccin mot covid-19.  Det är ett mycket välkommet besked som för oss närmare målet att uppnå immunitet mot covid-19 i hela världen, inte bara i det fåtal höginkomstländer som hittills haft råd att köpa upp eller tillverka eget vaccin. Förslaget som lades fram av Indien och Sydafrika redan i oktober 2020 till Världshandelsorganisationen WTO:s medlemmar, stöttas sedan tidigare redan av ett 100-tal länder, WHO, UNAIDS, 400 enskilda ledamöter i Europaparlamentet och 175 nobelpristagare och före detta statschefer, men har så här långt blockerats av bland annat EU, Japan, Brasilien och tidigare även av USA i sällskap med en stark industrilobby. Tyvärr har Sveriges regering hittills hört till de som blockerar.

Insatserna för att stoppa eller förhindra smittspridningen av covid-19 har legat högst på dagordningen i de flesta länder det senaste året. Myndigheter, experter och politiker har agerat med en effektivitet och med en snabbhet som vi sannolikt aldrig tidigare upplevt. Medicinsk personal och hälso- och sjukvårdssystem i många länder har under det senaste året arbetat under enorm belastning för att rädda liv och samtidigt utvecklat effektivare behandlingar för svårt sjuka covid-patienter. Forskare har gått samman för att i rekordfart utveckla mer kunskap om ett helt nytt virus. Parallellt har universitet, forskningsinstitut, statliga myndigheter och läkemedelsbolag lagt mycket annat åt sidan för att få fram verksamma och säkra vaccin och antivirala läkemedel.  

Samtidigt har det globala och internationella samarbetet för att sprida dessa framsteg snabbt och brett falerat. Starka önskemål om globalt samarbete för kunskapsöverföring och rättvisare vaccinfördelning från WHO (COVAX), Världshandelsorganisationen och FN har kringgåtts eller helt ignorerats av de flesta rika länder som istället slutit egna avtal för att köpa så mycket vaccin de kan till sina egna länder först. Handelshinder för insatsvaror har dessutom sänkt den totala världsproduktionen.

Sverige är på väg in i fas 4, då den breda allmänheten över 18 år kommer att erbjudas vaccin. Enligt regeringens vaccinsamordnare får Sverige de närmaste månaderna tillgång till omkring en halv miljon vaccindoser per vecka. Med den takten kommer snart en majoritet av vuxna svenskar kunna vara vaccinerade med minst en dos. Andra EU-länder ligger på liknande nivåer. Storbritannien, USA, Israel och några andra länder har redan en minst 50-procentig vaccinationstäckning.

Samtidigt har de flesta låg-och mellaninkomstländer där 90 procent av jordens befolkning bor knappt börjat vaccinera alls på grund av bristen på vaccin. Det är dags att på allvar tillgängliggöra vaccin för alla – inte bara för den rikaste tiondelen. Gårdagens besked från president Biden och öppningen från EU:s ordförande Ursula von der Leyen idag (6 maj) att se över USA:s förslag är ett viktigt steg i den riktningen som Sverige snarast bör följa, och även driva i EU. Även Frankrikes president Emmanuel Macron har tagit ställning för USA:s linje. Sveriges utrikeshandelsminister Ann Hallberg har välkomnat beskedet men framhåller att immaterialrätten fortsatt måste skyddas samtidigt som vaccinet ska komma fler till del.

Så länge smittspridningen av corona inte är under kontroll i hela världen, riskerar vi upprepningar av det som händer i Indien nu. Samtidigt finns det en högst konkret risk att en mer smittsamoch eventuellt även dödligare variant av viruset sprids globalt inklusive till Sverige där de vacciner vi har blir mindre effektiva. Både Sveriges och världens ekonomi har också enormt mycket att vinna på att världshandeln öppnar upp, vilket i princip står och faller med att fler blir vaccinerade globalt.

Vi måste nu göra allt vi kan för att så snabbt som möjligt öka produktionen av och tillgången på vaccin till genom aktiva stödinsatser i produktionsleden, parallellt som vi undanröjer de rättsliga och avtalsmässiga hinder som finns för fler länder att själva producera vaccin. Förslaget till WTO om ett tillfälligt undantag av patenträttigheterna till vaccin, måste därför stödjas, inte bara för att eliminera den flaskhals av vaccinbrist som just nu hindrar en effektiv pandemibekämpning på global nivå utan också för att göra oss alla bättre rustade inför nästa pandemi, som med säkerhet kommer att komma. Sverige spelar en viktig roll genom sitt långsiktiga arbete för mänskliga rättigheter, rättvisa och humanitärt bistånd, och har gjort viktiga insatser som stora bidragsgivare till WHO COVAX-program. Nu är dags för nästa steg som verkligen kan göra stor skillnad och minska bristen på vaccin globalt.

Det här är vår uppmaning till den svenska regeringen:

  1. Vi vill att Sverige omedelbart ta ställning på samma sätt som USA:s president nu gjort när det gäller att tillgängliggöra vaccin, nödvändiga tillverkningskomponenter och kunskap för att bekämpa pandemin i hela världen
  2. Vi vill att Sverige snabbt, aktivt och kraftfullt agerar för att hela EU gör samma ställningstagande
  3. Vi vill att Sverige agerar också för att andra mellanstatliga organisation, som FN, WHO och WTO, intar en mer aktiv roll när det gäller att snabbt utöka tillgängligheten för vacciner och essentiella läkemedel i hela världen
  4. Vi vill slutligen att Sverige ännu mer aktivt driver frågan om att skapa en mer långsiktigt hållbar och jämlik fördelning av hälsa, resurser och beredskap enligt de globala målen i Agenda 2030. Det är en förutsättning för att världen ska kunna möta och hantera nästa globala hälsokris på ett bra sätt     

Ska vi klara av framtida globala hälsohot så måste vi bygga en i grunden mer solidarisk, jämlik och rättvis värld. Pandemin har blottlagt vidden av orättvisa och ojämlikhet i världen, och risken är överhängande att dessa kan öka ytterligare om vi inte snart får stopp på smittspridningen. Det brådskar. Ingen är säker förrän alla är säkra. Vi behöver bygga en värld som kan stå emot sådana här kriser – en universell beredskap för hälsa.

Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi, Karolinska Institutet
Stefan Swartling Peterson, professor i global omställning för hälsa, Karolinska Institutet
Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet

0 comments

Related posts