One year on: A new Bretton Woods conference is needed to rebuild a better and more equitable world

The following text is based on our letter that was published in Nature Medicine today – one year after COVID-19 was declared a pandemic. What we ask for in this letter is a revamping of our global governance system. Nothing less. We argue that COVID-19 has unveiled serious dysfunctions of global governance, epitomized by the battle for COVID-19 vaccines. Time for a new Bretton Woods conference?  

A few years ago I got an eye opener when I chaired a Lancet commission addressing inequities in global health. I learned that these inequities are profound and that they to a large extent can be attributed to fissures and flaws in global governance. Simply put – the global governance system has not been sufficiently flexible and malleable to keep pace with the development of the society at large – and has not adapted to a world that faces not only the scourge of war but also the scourge of pandemics.

A new world order

Bretton Woods was where the blueprint was laid out for the post-WWII world order. The meeting was held in 1944, close to eight decades ago. Now is the time to meet again, to flesh out a new world order that is better equipped to handle crises like the one at hand – with due attention to the fact that we are all interconnected and that the current inequities in health must be remedied in order to be better prepared when the next crisis hits.

What strikes me is that current debates on vaccine distribution largely focus on the national perspective rather than the global one. It should be quite obvious that a fair and equitable distribution of vaccines would be in everyone´s interest. Amassing vaccines in rich countries at the expense of poor countries is the closest that we could possibly come to a Pyrrhic victory. Delaying vaccination in low-income countries would allow the virus to mutate further, threatening all of us and hindering a reopening of international travel and interaction.

Safeguard the health

I am the first to acknowledge the dilemma that we face in this respect. One of the primary obligations of the modern nation state is to safeguard the health of its population – today translated into an adequate access to vaccines. But values are global and so are our responsibilities. A pandemic like the one at hand is the very epitome of our interconnectedness. Let it encourage us to take the global view and to consider vaccines as a common good that should be distributed equitably and justly.

Let me conclude by quoting from our letter to Nature Medicine:

….as shown by COVID-19, updated global governance mechanisms are needed that better reflect the contemporary geopolitical order and truly encourage international collaboration across sectors, through political and legal solutions rooted in commitments to justice and shared global responsibility. We call for a 21st-century Bretton Woods–type conference, similar to that of 1944, when states met to improve global economic interaction, secure peace and provide assistance to countries devastated by World War II, which resulted in new global governance structures such as the International Monetary Fund and the World Bank.

One year on, this is a timely request. 

3 comments

David

David

Hej! Hur förklarar ni equitable and justable distribution of vaccinations"? Det är en svår fråga och jag blir nyfiken när jag ser att vi just ändrat vår strategi till fler äldre först. Ni måste ha tänkt mycket på detta om att ge till äldre rika eller unga fattiga först? Läste också länken där Rektor och andra skriver att vaccinationer och viktig sjukvård stoppats på grund av sk lockdowns. Har ni någon källa till det, den som ni anger där innehåller inte den informationen? Tack på förhand, intressant!

Ole Petter Ottersen

Ole Petter Ottersen

Tack för inlägg. Här är svar från Anna Mia Ekström och Stefan Swartling Peterson: Hur förklarar ni equitable and justable distribution of vaccinations”? Det är en svår fråga och jag blir nyfiken när jag ser att vi just ändrat vår strategi till fler äldre först. Ni måste ha tänkt mycket på detta om att ge till äldre rika eller unga fattiga först? Det finns olika etiska principer för fördelning av sjukvårdsresurser inklusive vaccin i en situation av brist. Normalt sett tar man hänsyn till behov, sjukdomsbördan i ett land, kostnadseffektivitet (kostnad per levnadsår) och så kallade "life years saved" dvs vilka åtgärder maximerar antalet vunna levnadsår vilket ju ökar ju flera unga personer som kan räddas med en enskild åtgärd. Under pandemin har vi dock i mångt och mycket saknat en etisk diskussion där dessa vanliga fokhälsoprinciper funnits med och etiker, forskare och tex Världshälsorganisationen föreslår olika förhållningssätt för att maximera nytta och rättviseaspekterna, bl. a att vaccinen bör fördelas efter risk att bli sjuk i Covid, eller, efter folkmängd så att alla länder får samma andel vaccin. När det gäller just vaccin mot COVID-19 är flera aspekter aktuella, och det inte råder något konsensus kring vilka etiska eller folkhälsomässiga principer som bör gälla, nationellt eller globalt. Ur ett svenskt perspektiv är det på sätt och vis enklare i och med att de liv som kan räddas med ett vaccin återfinns i den äldre populationen som löper klart högst risk att bli sjuka och dö. Barn har dock i alla världsdelar en lägre risk för komplikationer och död än vuxna, och i många låg-inkomstländer är en stor del av befolkningen under 15 års ålder. Ur en praktisk synvinkel är det dock också viktigt att sjukvårdspersonal känner sig trygg att arbeta, eftersom det bidrar till att hålla igång sjukvården, vilket blir speciellt viktigt i situationer där undanträngningseffekter på tex kvinno- och barnsjukvård skördar många indirekta dödsoffer, enligt tidigare blogg. Läste också länken där Rektor och andra skriver att vaccinationer och viktig sjukvård stoppats på grund av sk lockdowns. Har ni någon källa till det, den som ni anger där innehåller inte den informationen? Vi har på SVT nyheters websida (https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sa-har-har-forskarna-raknat-ut-dodsfallen) lagt upp våra källor, där vi redovisar våra källor för minskad tillgång till bl.a barnvaccination och sjukvård, där den återkommande WHO-UNICEF så kallade "pulse survey" visar hur serviceutnyttjandet påverkats under pandemins olika faser. Detta sammantaget med tex UNESCOs rapporter om skolstängningar, UNAIDS, UNFPA, World Food Program och Världsbanken beräkningar har lett fram till de närmevärden vi angett och detta resonemang som nu får anses vara vedertaget och också framhålls i tidskriften Lancets COVID-19 rapport som gavs ut i februari 2021.

Vinod Diwan

Vinod Diwan

These words are soothing from rector. In a nation state world, nation comes first. Therefore poorer countries must look after their interests, use their resources effectively & efficiently, voice for local expertise. After all in the context of nation states, equity or equality has only theoretical value. For global development this crucial. In last 70 years, since Bretton Wood conference & functioning of its institutions WB, IMF ++, how much inequity is reduced between rich countries (which control these institutions, they are not democratic institutions) and poor countries? Countries which have progressed are those with clear self interest, self reliance and voice local strength to attract outside resources. One should not ask what world should do to overcome ill effects of this pandemic, it is what countries can do? If we have that approach we may come closer to equity in international perspective.

Related posts