Stockholm Life Science Conference May 25: Reframing Life Science Post-Pandemic

Något förkortad svensk version nedan

Interested in debating the future of the life sciences in the post-pandemic era?  If so, I invite you to register for the upcoming digital meeting, physically anchored in KI´s Flemingsberg campus where the life sciences are much in evidence.  

Register for the Stockholm Life Science Conference here.

Karolinska Institutet’s strategic plan, Strategy 2030, stands as a  commitment to a deeper and broader engagement with societal life science partners, in our endeavor to address  tomorrow´s health challenges. When we fleshed out our strategy plan early 2019, we could not foresee how urgent and critical that expanded collaboration would be.

Over the past 16 months alone, our faculty, staff and students have worked closely with a wide range of academic, healthcare, industry and societal partners to adapt both clinical and theoretical education; develop COVID-19 tests, analysis capacity, and treatment and vaccine candidates; accelerate decision-making processes to meet pandemic-related challenges, and launch over 350 research studies. This important work continues, and I am impressed every day by the ingenuity and accomplishments of our employees and students.

Numerous steps

KI has taken numerous meaningful steps forward to advance our long-term life science priorities. In line with Strategy 2030, we have adopted a clear role in the development of national and regional life science strategies; deepened our relationship with Region Stockholm in research, education and strategic development; advanced precision medicine and health data initiatives; and launched the KI Life Science Council to provide guidance on strategic priorities, among other key steps.

While great progress has been made, the COVID-19 pandemic has highlighted the urgent need for deepened collaboration and collective engagement of the entire spectrum of life science actors (see Forska!Sveriges new report on this topic, in Swedish).

Important questions

How can the life science sector help us  fill the knowledge gaps that have been unveiled during the current pandemic, and how can the life science sector help us “build back better” and create the conditions needed for a healthy life also for future generations?  

In an attempt to respond to these questions I have taken the initiative to host a conference scheduled for May 25. The  2021 Stockholm Life Science Conference: Reframing Life Science Post-Pandemic is  organized in collaboration with my fellow Stockholm Trio university presidents Sigbritt Karlsson (KTH) and Astrid Söderbergh Widding (Stockholm University), and Region Stockholm’s County Mayor  Iréne Svenonius. The conference will have an interdisciplinary perspective, acknowledging the need to reach beyond medicine and the health care sector. Technology, social sciences and the humanities are essential elements of a post pandemic life science sector where we have to transform our societies for a better preparedness for health.  

Expanded vision

During the conference we will re-examine the current and future role of the sector and explore an expanded vision for life science that includes prevention of ill-health, implementation of evidence-based knowledge, accountability for joint action, and “a universal preparedness for health” that draws upon multiple sectors and disciplines. Please read more in Nature Medicine from October 2020 and March 2021.

We are honored to be joined by Ibrahim Baylan (Swedish Minister for Business, Industry and Innovation), as well as Carl Bildt (former prime minister and WHO Special Envoy for the ACT-Accelerator), Sir Jeremy Farrar (Director of the Wellcome Trust), John N. Nkengasong (Director of the Africa Centers for Disease Control and Prevention), Eleni Aklillu and Anna Mia Ekström (Professors at KI),  Helena Strigård (Director General of SwedenBio), Björn Zoëga (CEO of Karolinska University Hospital), Åsa Kristoferson Hedlund (Chair of the Swedish COVID Association), Anna Sandström (Director of Science Policy and Relations-Europe at AstraZeneca), Jenni Nordborg (National Coordinator for Life Sciences at the Swedish Government Offices), Malin Parkler (Managing Director of Pfizer Sweden), and Staffan Ingvarsson (CEO Stockholm Business Region AB), among many others. There will be a welcome address by the local host – Maria Eriksdotter (dean KI South) – and Iréne Svenonius (county mayor Region Stockholm).

These expert speakers and panelists will share lessons learned over the past year, examine the current state of the life science sector, and discuss joint actions to strengthen societal resilience against future pandemics and health crises.  We will be guided through the day by moderator and KI alumnus Nina Rawal, founder of Emerging Health Ventures.

I am convinced that UN´s Agenda 2030 with its sustainable development goals will inspire the upcoming discussions.

Key role

The life science sector is poised to play a key role in building universal preparedness for health. More than ever do we need research, innovation, education, dialogue, and cross sectoral collaboration in the realm of the life sciences.   

Please join us in advancing this dialogue together.  I look forward to seeing you online on May 25!

You can register here.


Stockholm Life Science Conference 25 maj  

Intresserad av att diskutera framtiden för life science-sektorn post pandemin? I så fall – välkommen till en kommande digital konferens anordnad från Karolinska Institutets campus Flemingsberg, där mycket sker inom det här området.  

I Karolinska Institutets Strategi 2030, prioriteras djupare och bredare samarbete med hela life science-sektorn, för att kunna hantera dagens och morgondagens utmaningar inom hälsa. När vi nu ser tillbaka på det senaste året är det slående hur angeläget detta blivit.

Under de senaste 16 månaderna har KI:s forskare, medarbetare och studenter samverkat nära med en mängd andra aktörer för att ställa om klinisk och teoretisk utbildning. utveckla och utöka kapaciteten för covid-19-tester, forskning om behandling och vaccin och liknande. Bara som ett exempel kan nämnas att KI initierat över 350 pandemirelaterade forskningsstudier. Det här arbetet fortsätter – jag imponeras varje dag av alla de prestationer som utförs.

Många steg

KI har också tagit många viktiga steg framåt för att främja våra långsiktiga life science- prioriteringar. I linje med målen i Strategi 2030 har vi intagit en tydligare och mer ledande roll i utvecklingen av nationella och regionala livsvetenskapliga strategier, fördjupat vår relation med Region Stockholm inom forskning, utbildning och strategisk utveckling, tagit olika former av initiativ gällande precisionsmedicin och hälsodatainitiativ med mera.

Att det finns ett stort behov av samverkan mellan olika life science-aktörer har pandemin tveklöst visat. Se gärna organisationen Forska!Sveriges nya rapport , som bland annat tar upp just detta.

Viktiga frågor

Det har också väckt viktiga frågor om vilken roll life science-sektorn kan och bör ha för att tillämpa det vi har lärt oss under pandemin. Det handlar om att bygga en bättre beredskap och bidra till att skapa förutsättningar för ett mer hållbart liv.

Med den bakgrunden har jag tagit initiativet till Stockholm Life Science Conference 2021 den 25 maj. Konferensen arrangeras samarbete med rektorerna för övriga universitet i Stockholm trio; Sigbritt Karlsson (KTH) och Astrid Söderbergh Widding (Stockholms universitet) samt Region Stockholms regionråd Iréne Svenonius.

Utökad vision

Under konferensen kommer vi att diskutera sektorns nuvarande och potentiella roll och utforska en utökad vision för life sceince som inkluderar prevention och förebyggande av ohälsa, bättre implementering av evidensbaserad kunskap, ansvar för gemensamma åtgärder och ”en universell beredskap för hälsa ”som bygger på att flera sektorer och discipliner arbetar mer organiserat och strukturerat tillsammans för att stärka samhällets förmåga att hantera frågor som rör hälsa för alla. Läs gärna mer i ett par artiklar i Nature Medicine: från oktober 2020 och mars 2021.

Deltar i konferensen gör en mängd intressanta namn, till exempel näringsminister Ibrahim Baylan och tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt. Dessutom bland andra Sir Jeremy Farrar (Wellcome Trust) , John N. Nkengasong (Africa Centers for Disease Control and Prevention), Helena Strigård (chef för SwedenBio), Björn Zoëga (direktör Karolinska universitetssjukhuset), Jenni Nordborg (samordnare för arbetat med den nationella life science-strategin) samt Malin Parkler (VD för Pfizer Sweden). 

Maria Eriksdotter, dekan för KI Syd, kommer att hålla inledningsanförandet tillsammans med regionråd Iréne Svenonius. Dagen leds av moderatorn och KI-alumnen, Nina Rawal, Emerging Health Ventures.

Föreläsarna och paneldeltagarna kommer att dela med sig av lärdomar från det senaste året, ta upp sina tankar om nuvarande läget för life science-sektorn och diskutera gemensamma åtgärder för att stärka samhällets motståndskraft mot framtida pandemier och denna sektors betydelse för detta.

Nyckelroll

Det är nämligen min övertygelse att life science-sektorn är redo att spela en nyckelroll för att bygga universell beredskap för hälsa genom ökad kunskap, mer dialog och interdisciplinärt samarbete.

Varmt välkommen att vara med och ​​för att utveckla detta genom att delta på konferensen den 25 maj! Mer information om arrangemanget och om anmälan finns på KI:s webbplats.

0 comments

Related posts