Viktigt seminarium 30 september: Hur ska vi bygga beredskap inför nästa hälsokris?

Den fråga som vi nu i allt större utsträckning måste fokusera på i det globala samhället är hur vi ska bygga en bättre beredskap inför nästa större hälsokris. Det här är också något som Karolinska Institutet driver, bland annat genom den särskilda resursgrupp som jag tillsatte strax före sommaren: KI Health Emergency and Pandemic Science Center. Det här initiativet bygger på de resursgrupper som etablerades vid KI efter att pandemin bröt ut ifjol.

Som jag skrev i ett tidigare blogginlägg så är målet att konsolidera och vidareutveckla de strukturer som byggts upp och säkra den kompetens som tillgängliggjorts under pandemin. Det nya virtuella centret ska skapa större möjligheter för forskning och utbildning så att KI kan bidra mer aktivt till förbättringar av den regionala, nationella och globala beredskapen inför hälsohot. Planen är att via centret – och i samarbete inom Stockholm Trio – säkerställa ett multidisciplinärt och multisektoriellt förhållningssätt inom forskning och utbildning. Vi vill också snabbt kunna ställa expertis och uppdaterad kunskap till samhällets förfogande.

Samverkan

Att skapa en snabbare, effektivare och bättre fungerande samverkan mellan forskning och samhälle är inte bara något som ger bättre förutsättningar för att kunna hantera en hälsokris; det är också alltmer en nödvändighet i en tid då kunskapsutveckling sker allt snabbare.

Det här är en angelägen diskussion som vi ser inledas inte bara i Sverige utan också internationellt. Därför är det med stor tillfredsställelse jag vill hälsa alla intresserade välkomna till ett digitalt seminarium för den svenska lansering av rapporten som tagits fram av ”The Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response”.   

Inrättades av WHO

Den oberoende panelen, eller arbetsgruppen, inrättades av Världshälsoorganisationens (WHO) generaldirektör i september 2020. Gruppens uppdrag är att visa på hur vi, världens länder, organisationer och inte minst WHO själv, kan skapa en bättre beredskap inför globala hälsohot i framtiden, baserad på lärdomar av nuet och det förflutna.

Den oberoende panelen leds av Helen Clark, tidigare premiärminister i Nya Zeeland, och Ellen Johnson Sirleaf, tidigare president i Liberia. Panelens rapport presenterades i maj och finns att läsa här.

Svensk lansering

Nu är det alltså dags för en svensk lansering och för mig som rektor på ett ledande medicinskt universitet, känns det både mycket bra och helt logiskt att det är just KI som är med och lyfter den här viktiga rapporten i vårt land.

Anders Nordström, Sveriges ambassadör för global hälsa tillika sekreterare i WHO-panelen, kommer att inleda med att presentera rapporten. Därefter följer en paneldiskussion för att diskutera rapporten och sätta in den i en svensk kontext.

Datum och tid: Torsdag 30 september kl 12.15 – 13.15. Det kommer mer information om deltagare, program och hur man anmäler sig. Håll ögonen öppna!

Seminariet hålls på svenska.

0 comments

Related posts