KI stödjer Ukrainas folk och de som nu drabbas av krig och konflikt

Nattens ryska militära aggression mot Ukraina måste fördömas kraftfullt. Att en av världens stormakter, med tillgång till enorma vapenarsenaler inklusive kärnvapen, beter sig på det här sättet är fullständigt oacceptabelt, oansvarigt och vansinnigt. Ryska makthavares inhumana beteende sätter inte bara Ukraina i en väldigt svår situation med risk för avsevärda humana lidanden och konsekvenser för befolkningen. Det leder också till att hela världen nu befinner sig i ett extremt riskfyllt läge.

Många har kontaktat mig under dagen och jag hinner inte svara alla, men låt det inte råda någon tvekan om att KI står bakom och stödjer Ukrainas folk i den här situationen. Som företrädare för ett av världens ledande medicinska universitet vill jag med skärpa ta avstånd ifrån de militära angrepp som nu inletts. Väpnade aggressioner leder mycket sällan till något annat än tragiska mänskliga offer.

Drivs av makten

Samtidigt är det viktigt att vi inte pekar ut Rysslands befolkning som förövare eller skyldiga till övergrepp mot sitt grannland. Det här är ett krig som drivs av makten i Moskva. Våra kollegor i och från Ryssland ansvarar inte för det som nu sker – det ansvaret ligger hos Rysslands makthavare som med sin aggressiva politik har brutit mot folkrätten och internationell rätt. Det är mot den makten som kritiken och kraven om omedelbart eld upphör ska riktas. 

Den ryska aggressionen sker just när världen börjat ta sig ur den största globala hälsokrisen under modern tid. Skulle kriget mot Ukraina bli långvarigt och våldsamt, lär det leda till en ny hälsokris. Krig innebär att fungerande strukturer slås sönder. Det gäller inte minst hälso- och sjukvårdssystemen. Vapeninsatser leder också till svåra mänskliga skador och ett extremt behov av akut vård. Samtidigt kommer vi sannolikt få se att delar av den ukrainska befolkningen tvingas fly från hem, regioner eller från landet. Flykt i sig innebär svåra umbäranden och ytterligare stora hälsorisker.

Bidra med stöd och hjälp

Jag har, tillsammans med bland andra föreståndaren för KI:s nyligen etablerade Centrum för Hälsokriser (Health Emergency and Pandemic Science Center), diskuterat behovet av förhöjd beredskap för att KI på olika sätt ska kunna bidra med stöd och hjälp i den situation som nu eskalerar framför våra ögon. Den närmaste tiden kommer jag, tillsammans med universitetsledningen och föreståndaren för det nya centret, att gå igenom olika tänkbara scenarier och inventera vad KI kan bidra med.

Vi kommer också att föra dialog med olika internationella aktörer och myndigheter, liksom med kollegor inom akademin i Sverige och i andra länder.

Detta stöd inkluderar självklart också studenter, doktorander, gästforskare och övriga medarbetare vid KI som har ukrainsk bakgrund. Jag har fått information om fall där enskilda personer med KI-anknytning befinner sig i utsatta situationer. Det här är frågor som vi nu belyser ute vid institutionerna, på universitetsförvaltningen och tillsammans med studenter.

Exakt vad vi kan och förmår göra är svårt att veta i dagsläget. Mycket är fortfarande oklart och vi vet inte hur situationen kommer att utvecklas.

Slutligen. I ett akut och upprört läge är det lätt att tappa det normala omdömet. I en krigssituation ökar dessutom risken för desinformation och olika former av påtryckningsaktiviteter. Det här är en farlig kombination som kan leda till att överdrivna och falska uppgifter och informationer sprids. Jag vill uppmanar er alla att fortsätta ha en kritisk inställning till vad ni läser, hör eller ser.

KI skickar sitt starka stöd till befolkningarna som nu drabbas av konflikten och till våra kollegor som befinner sig i konfliktområden eller som kommer därifrån.

1 comments

Mark Divers

Mark Divers

Mycket bra ord Ole Petter. Jag är med om det starka stödet

Related posts