Rysslands aggression får inte leda till stigmatisering på campus

Krig och konflikter leder ofta till obehagliga konsekvenser också i stridernas periferi. Det finns det otaliga historiska och nutida exempel på. Motsättningar, hat och hot transporteras från platsen där konflikten uppstått till andra geografiska platser där representanter för konfliktens olika sidor finns närvarande. Det kan leda till att vänner, släktingar, arbetskamrater eller studenter plötsligt blir ovänner eller till och med betraktar varandra som fiender. Vilket i sin tur riskerar att leda till hotfulla beteenden, diskriminering, stigmatisering och utsatthet.

Oroväckande signaler

Nu har jag nåtts av signaler om att personer med rysk bakgrund ska ha utsatts för kränkande behandlingar och tillmälen här på våra campus. Jag vill betona att vi ännu inte känner till några närmare omständigheter kring detta men denna typ av signaler tas alltid på allvar av ledningen.

Jag har tidigare tagit upp just detta, bland annat här på bloggen: det ryska angreppet mot Ukraina måste fördömas i skarpa ordalag, men det får aldrig innebär att enskilda personer därifrån diskrimineras, mobbas eller stigmatiseras. Ansvaret för krigshandlingarna vilar på de styrande i Ryssland. Inte på enskilda personer som dessutom är verksamma vid KI och bosatta i Sverige.

Inte acceptabelt

Att krig och konflikter leder till polarisering och hotfulla beteenden också i stridernas periferi och även på våra egna campus är inte acceptabelt.

Vid Karolinska Institutets campus finns både studenter och medarbetare med härkomst i såväl Ryssland, Belarus som Ukraina. Några är här på kortare tid, andra har bott och varit verksamma i många år här i Sverige. Den senaste tiden har vi också tagit emot forskare och doktorander på flykt från kriget i Ukraina. Det är en självklarhet för oss som universitet att i möjligaste mån stödja och hjälpa våra kollegor och på olika sätt föröka bidra till att skapa möjligheter för dem att fortsätta sin forskning och verksamhet här i Sverige.

Uppmana alla

Låt mig vara alldeles tydlig: jag vill uppmana alla att ta sitt ansvar, att bemöta andra, oavsett bakgrund, på samma sätt som vi själva vill bli bemötta och inte stillatigande låta rasism, diskriminering och mobbning breda ut sig. Vi har en plikt att bidra till en god arbetsplats- och lärandemiljö vid våra campus och på våra gemensamma digitala och sociala plattformar. Tveka inte att anmäla händelser eller olämpliga beteenden via vårt system för incidentrapportering.

KI har en absolut nolltolerans mot alla former av diskriminering och ska ha en inkluderande arbets- och studiemiljö där alla medarbetare och studenter behandlas på ett respektfullt sätt och där det finns goda förutsättningar att verka och utvecklas. Läs mer om vårt arbete för lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter samt för att motverka all form av diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling och exkludering på KI:s webbplats.


Läs gärna en artikel på just detta tema som publicerades i dag i Times Higher Education: “Russian students should not be punished for Putin’s aggression

0 comments

Related posts