Många frågor och aktiviteter kring kriget i Ukraina

Link to English version

Händelseutvecklingen efter Rysslands invasion av Ukraina har varit intensiv och väcker ständigt nya frågor att hantera eller ta ställning till. Det är högst troligt att nya behov också kommer att uppstå om kriget fortsätter och blir långvarigt.

Krig leder alltid till hälsokriser. Därför är det helt naturligt att medarbetare och studenter vid Karolinska Institutet, liksom universitetsledningen, är djupt engagerade i det som sker. Vi försöker på alla sätt hänga med i nyhetsrapporteringen och förhålla oss till den information som kommer om läget. Många initiativ har tagits av enskilda personer vid KI och på många håll inom organisationen pågår det nu olika former av aktiviteter.

Mer information

Det finns också många frågor om eller önskemål och krav på olika former av insatser från KI, liksom ett allmänt tryck på mer information om hur KI ställer sig i olika frågor som har med kriget att göra.

Låt mig göra en sammanfattning och uppdatering:

  • Det finns en samlingssida med information till medarbetare och studenter samt ett antal länkar till ytterligare information, till publicerade artiklar, texter och bloggar, expertlista etc. Den här informationen uppdateras kontinuerligt.
  • Många ställer nu frågor som rör forskningssamarbeten med Ryssland och Belarus. KI följer här regeringens uppmaning om att upphöra med officiella samarbeten med ryska och belarusiska statliga institutioner. När det gäller enskilda samarbeten, mellan forskare eller mellan forskargrupper, måste en bedömning göras från fall till fall. Det är något jag tidigare tagit upp här på bloggen. Här ska perspektiv som säkerhetsaspekter och potentiella relationer till militär verksamhet inkluderas. Om det råder osäkerhet, tveka inte lyfta frågan till prefekt som vid behov kan ta frågan till universitetsledningen.
  • Ett annat perspektiv är hur vi ska hantera frågor som kommer från ryska (eller belarusiska) forskare och studenter som av olika skäl inte vill vara kvar vid sina hemuniversitet. Grundinställningen är att vi ska vara positivt inställda till att stödja regimkritiska forskare från Ryssland och Belarus. Samtidigt är det väldigt svårt att ge några generella svar även här, den kan finns anledning att lyfta dessa frågor till universitetsledningen, via prefekt.
  • Den pågående aggressionen i Ukraina får inte innebära att vi bidrar till ökad polarisering mellan människor här hemma i vårt eget land, i våra grannskap eller på KI:s campus. I vår Strategi 2030 är vi tydliga med att KI är en miljö som ska vara fri från diskriminering, kränkningar och trakasserier. Vi har nolltolerans mot diskriminering. Läs gärna mer på KI:s webbplats om detta.
  • Det kommer också många frågor om möjligheterna att ta emot forskare och studenter på flykt, erbjuda dem forskar- eller studiemöjligheter här vid KI och liknande. Även här måste vi ha en positiv grundinställning och göra vad vi för att om möjligt hjälpa till. Jag har planer på att tillsätta en intern resursgrupp som ska titta närmare på det här så snart som möjligt. Mer information kommer. Se även några relevanta länkar längst ner i detta inlägg.
  • Vad kan vi göra för att stödja Ukraina och våra kollegor som befinner sig i landet? Också här är det många som hör av sig. Redan har det tagit flera initiativ om praktiskt stöd, insamlingar och liknande av enskilda eller grupper vid KI. Se till exempel information som finns på Institutionen för neurovetenskaps sidor eller via Medicinska föreningens Facebook-sida. Vad KI kan göra, eller inte göra, som statligt universitet kommenterar jag längre ner här i inlägget.
  • Det finns ett stort tryck från journalister och andra att få tag på expertis som kan hjälpa till med att förklara vad som händer och ge besked om de hjälpinsatser som behövs. KI har satt samman en sådan resurslista, som kommer att fyllas på allt eftersom.
  • KI har etablerat en direkt dialog kring krigssituationen med en mängd andra aktörer, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Särskilt vill jag framhålla att vi är aktiva i flera centrala nätverk inom EU, med WHO och att vi har direktkontakt med Bogomolets National Medical University i Kiev. Jag pratade med min rektorskollega senast i dag.
  • På sikt kan det bli aktuellt att utvidga stödet till och fördjupa kontakterna med forskare, studenter och lärosäten verksamma i Ukrainas grannländer. Vi har bland annat ett Memorandum of Understanding (MOU) med Semmelweis University i Budapest, Ungern.
  • Sedan en tid arbetar vårt Center för hälskriser intensivt med frågor som rör kriget i Ukraina och allt talar för att detta center kommer att fokusera på detta under lång tid framöver. Mer information finns på KI:s webbplats.

I sammanhanget är det också vårt att notera vad vi som statlig myndighet och som universitet inte ska eller bör ägna oss åt eller engagera oss i. För många frågor finns det betydligt mer kompetenta och lämpliga aktörer att hänvisa till, t ex andra myndigheter, regioner, kommuner eller organisationer inom civilsamhället. Våra kärnområden, utbildning, forskning och expertstöd, är de områden inom vilka vi har mest att bidra och där vi också har ett tydligt mandat att vara aktiva.

Med det sagt får det inte råda någon tvekan om att KI som universitet skarpt tar avstånd ifrån det militära angreppet mot Ukraina och att vi stödjer det ukrainska folket och våra kollegor i Ukraina när de nu bokstavligt talat kämpar för sina liv.

Det kommer mängder med mer detaljerade frågor som ställs just nu till olika delar av organisationen. Jag ber om förståelse för att vi inte har alla svar på frågor och att det ibland tar lång tid att få svar. Händelseutvecklingen sker som sagt snabbt nu och bara det faktum att snart två miljoner människor är på flykt undan kriget i Ukraina kommer att leda till nya behov, nya frågor och nya utmaningar också för oss här på KI.

Aktuellt webb-seminarium

Glöm inte det interna webb-seminarium som KI arrangerar den 14 mars kl 17-18: Academic collaborations in a time of war, conflicts, and political tensions. Ett antal spännande talare och panelister har tackat ja till att medverka:

Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet
Johan von Schreeb, professor KI
Anna Mia Ekström, professor KI
Rouzbeh Parsi, programchef Utrikespolitiska institutet
András Simon, professor KI
Peter Wallensteen, senior professor Uppsala universitet

Carl Johan Sundberg, professor vid KI kommer att moderera diskussionen och Robert Harris, professor och vicerektor vid KI samt jag själv introducerar och avrundar det hela.

Mer information på KI:s webbplats. Varmt välkommen att delta! Ta kontakt med Karin Ekström för anmälan och zoom-länk.

Några aktuella länkar:

Se TV4-inslag om en ukrainsk forskare som beretts plats i KI-professor Thomas Helledays grupp.

Stiftelsen för strategisk forskning har anslagit 30 miljoner kronor för att bereda forskare från Ukraina möjlighet att bedriva forskning i Sverige.

Organisationen EMBO har skapat en särskilt Solidarity list, där enskilda forskare kan skriva upp sig med erbjudande om olika former av stöd till ukrainska kollegor.

Mängder med svenska lärosäten, forskningsfinansiärer, stiftelser, institut och andra aktörer med anknytning till akademin har initierat en många olika insatser, aktiviteter och stöduttalanden mot det ryska angreppet och för Ukraina.

0 comments

Related posts