Bra beslut av Migrationsverket om uppehållstillstånd för forskarstuderande

I slutet av förra veckan meddelade Migrationsverket att reglerna för uppehållstillstånd för forskarstuderade ändras. Istället för upp till två års uppehållstillstånd kan studerande på forskarnivå nu få upp till fyra års uppehållstillstånd i taget.

Migrationsverket bedömer att en anställning som doktorand eller ett stipendium för doktorandstudier hos ett lärosäte i Sverige i normalfallet är tillräckligt för att uppvisa försörjningsförmåga för ett tillstånd på upp till fyra år, även om till exempel en anställning som doktorand löpande måste förnyas.

Så skriver Migrationsverket i ett meddelande som publicerades på myndighetens webbplats i fredags.

Ett mycket välkomnat och bra beslut som jag hoppas kommer att följas av flera andra angelägna förändringar i regelverk och praxis från berörda myndigheter och från politiken. Sverige behöver stärka och underlätta lärosätenas internationalisering, inte motarbeta den – vilket i praktiken varit fallet som en följd av strängare utlänningslag, hårdare tolkning av regelverk och praxis som i vissa lett till rent absurda konsekvenser för enskilda studenter, forskarstuderande och gästforskare.

Goda villkor

Ska Sverige locka till sig kompetens och talanger som kan vara med och driva kunskapsutveckling och innovation i vårt land, måste vi kunna erbjuda goda, förutsägbara och förståeliga villkor. Det finns redan på förhand en del som talar emot Sverige som ett inflyttningsland för talanger, därför blir det viktigt att vi kan erbjuda andra starka motiv och argument. Hit hör högre utbildningar, forskning och infrastruktur i världsklass, men även att det ska finnas lagstiftningar, regeltolkningar och praxis som underlättar snarare än försvårar en ökad internationalisering.

Det är många inom akademin som arbetat länge för att få Migrationsverket att ändra sin syn på uppehållstillstånd för forskarstuderande och det känns bra att detta arbete nu burit frukt. Det är också utmärkt att Migrationsverket faktiskt lyssnar på vad sektorn anfört och är berett att justera regler och praxis. Genom förändringen har vi minskat risken för kompetensflykt åtminstone på grund av det omständliga kravet att begära nytt uppehållstillstånd redan efter två års vistelse.

Lagändring

Vi har också en lagändring att se fram mot den 1 juni i år, gällande arbetstillstånd då utökade möjligheter till statusbyten inifrån landet införs: en utländsk medborgare som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete eller för att bedriva näringsverksamhet inifrån landet ska få byta mellan dessa tillstånd eller till ett uppehållstillstånd för forskning eller studier på forskarnivå. Detta förutsatt att ansökan görs inom giltighetstiden för det tidigare tillståndet och förutsättningarna för det tillståndet har varit uppfyllda. Det här förenklar den enskildes möjligheter att få sin status ändrad.

Det återstår dock en hel del innan vi kan vara helt nöjda. Effekterna av den nya utlänningslagen, som gäller från förra året, riskerar att drabba internationella doktorander och gästforskare i Sverige hårt och här har de lagstiftande politikerna ett stort ansvar att snabbt agera och se till att lagen ändras. Framförallt behöver man frångå den rigida inställningen att ställa exakt samma krav på alla utländska medborgare som är eller vill vara verksamma i Sverige. Hänsyn bör tas till den verksamhet som den sökande ska verka i och då särskilt till de förutsättningar och villkor som finns inom akademin.


Det finns en artikel på KI:s webbplats om Migrationsverkets beslut.

Läs även gärna några av de tidigare inlägg jag publicerat här på bloggen om bland annat nya utlänningslagen och om vikten av att kunna öka Sveriges attraktionskraft för akademiska internationella talanger och kompetenser:

Utlänningslagen måste justeras annars riskerar Sverige att tappa kompetens och talanger (2021-09-08)
Gör det enklare att rekrytera talanger – inte svårare (2021-03-15)
Snabbt agerande krävs för att inte underminera anseendet för Sverige bland internationella studenter (2020-05 24)
Studenter måste ges rimliga möjligheter att fullfölja utbildningen (2018-05-16)

0 comments

Related posts