Debattinlägg om precisionsmedicin: Vi behöver långsiktighet, samordning och gemensamt ansvar

I morse publicerade Anders Blanck, vd för de forskande läkemedelsbolagen (LIF), Helena Strigård, vd för branchorganisationen för life science (SwedenBio) och jag en gemensam debattartikel i Dagens Medicin. Temat är precisionsmedicin och vad som krävs för att förstärka förutsättningarna för detta så viktiga område. Det handlar inte minst om att skapa en sammanhållen och långsiktigt hållbar nationell infrastruktur för att kunna möta den snabba utveckling som nu sker.

Bakgrunden till artikeln är det slutrapport, “En färdplan för precisionsmedicin”, som vi varit med om att ta fram inom ramen för regeringens samverkansgrupp för hälsa och life science. Läs gärna mer om denna grupps arbete och de tankar som ligger bakom våra förslag i rapporten i ett tidigare blogginlägg.

Stora möjligheter

Sammanfattningsvis så finns det stora möjligheter för att Sverige kan bli ett föregångsland när det gäller utvecklingen av precisionsmedicin och avancerade terapiläkemedel (ATMP). Men det finns också hinder och utmaningar. Det är dessa vi måste fokusera på och analysera. Det krävs förändringar inom ett flertal områden för att optimera utvecklingsmöjligheterna som finns i sektorn.

Inget av dessa hinder är oöverstigliga, men det är nödvändigt att vi tar oss an dem gemensamt och att vi gör det nu. Genom bland annat större samordning, mer gemensamt ansvarstagande och en bättre långsiktighet i finansiering, organisation och investeringar så kommer vi att nå långt.

Prevention

Det här kommer att gynna samhället, kunskapsutvecklingen och framförallt kommer det att gynna patienter och befolkningen genom bättre, skonsammare och mer effektiva behandlingsformer och vård. På sikt kommer vi även att kunna utöka det här området till att också inkludera det angelägna perspektivet som handlar om prevention. Vi borde prata om precisionshälsa och inte bara om precisionsmedicin. Skräddarsydda, individuellt inriktade preventiva insatser har potentiellt en enorm positiv påverkan både för vars och ens egen hälsa, men också på en aggregerad samhällsnivå.

I vår Strategi 2030 skriver vi att KI ska vara en motor i utvecklingen av life science. Det finns många anledningar till att återkomma i dessa frågor framöver.

Läs gärna mitt förra inlägg här på bloggen, om den kommande life science-konferensen som vi arrangerar den 28 november. Det har definitivt bäring också på den här debattartikeln.

0 comments

Related posts