Debattartikel: Vi måste bygga fler studentbostäder med rimliga hyror

Nu börjar en ny termin vid Karolinska Institutet och omkring 6 500 helårsstudenter på grund- och avancerad nivå, plus nästan 800 forskarstuderande och doktorander, drar igång sina studier. Detsamma gäller högskolor och universitet runt om i Sverige.

Vi ställer höga krav på våra studenter. De ska prestera goda studieresultat för att vara så väl förbereda som möjligt när de så småningom går vidare i sina karriärer. oavsett om det handlar om att gå ut i vården och möta patienter eller om det är en fortsatt forskarinriktning som gäller.

Bra stöd

För att kunna fokusera på studierna och prestera det vi vill, måste vi kunna ge studenterna ett bra stöd. Goda lärarinsatser, väl fungerande pedagogik, relevant kurslitteratur, bra gemenskap i studiegruppen och aktiv handledning i samband med verksamhetsförlagd utbildning är några viktiga och grundläggande förutsättningar som studenterna måste få tillgång till.

En annan synnerligen viktig sak handlar om boendet. Det här är särskilt angeläget i Stockholmsregionen, där bristen på bra boenden till rimliga kostnader är mycket stor. Det här ställer till det för många studenter som tvingas ägna mycket tid – och ofta också mycket pengar – åt att försöka hitta en bostad.

Inverkar negativt

Det här är en fråga som varit aktuell under många år och som inverkar negativt på regionens möjligheter att locka till sig talangfulla studenter. Visst har det under senare år byggt en del studentbostäder i Stockholm, men bristen är fortfarande stor, kötiderna långa och många tvingas hitta tillfälliga lösningar, bo på soffor hemma hos kompisar eller släktingar eller betala höga andrahandshyror för att hitta tak över huvudet. Det är lätt att inse att studierna riskerar att drabbas när boendesituationen är svår. Och det är olyckligt att en del studenter helt väljer bort Stockholm som studieort bara för att det är svårt att hitta en bostad till en rimlig kostnad.

Debattartikel

Om detta har jag, tillsammans med tre rektorskollegor och en studentrepresentant, skrivit i en debattartikel i sajten Altinget, som publicerats i dag, den 29 augusti: Fler studentbostäder till rimliga kostnader. Klipp ur texten:

“Stockholms bostadsmarknad är bland de sämsta i Europa, enligt ett index framtaget av Stockholms Handelskammare. Kötiden för en studentlägenhet är ca två till fem år, för en vanlig hyresrätt drygt nio år. Många studenter som flyttar till Stockholm förpassas därför till andrahandsmarknaden, där medianhyran för en etta är över 10 500 kr/månad. Om de ens väljer att flytta till Stockholm, förstås.

Ett tryggt boende är avgörande för att klara av studierna, och för att må bra under hela sin studietid. Tilltro till att det går att hitta ett tryggt boende inom en rimlig tid också en väsentlig faktor i valet av utbildningsort. I dag är hela 70 procent av Stockholms studenter hemmahörande i Stockholmsregionen sedan tidigare – något som dessutom ökat sedan några år tillbaka. En väsentlig anledning är att Stockholms bostadsmarknad är så svår att ta sig in i att många inte vågar söka sig hit, trots att drömutbildningen och efterföljande jobbmöjligheter finns här.”

0 comments

Related posts