Högt antal sökande till KI:s utbildningar

KI:s utbildningar är populära när presumtiva studenter ska göra sina ansökningar. Det är glädjande att se att intresset för våra högkvalitativa medicinska utbildningar består och lockar studenter från hela Sverige och världen. Extra glädjande är det att se att antalet sökande till våra kurser ökat jämfört med i fjol, samt att läkarprogrammet på KI har näst flest förstahandssökande av alla utbildningar i Sverige.

Fler sökande till KI:s kurser

I förra veckan släppte Universitets- och Högskolerådet (UHR) sin statistik över antalet sökande till utbildningar med start vårterminen 2023 på svenska universitet och högskolor. För KI:s del så ligger det totala antalet som sökt våra utbildningar i första hand i stort sett på samma nivå som i fjol. Totalt sökte 12 445 personer till KI:s utbildningar med start vårterminen 2023, varav 4 828 hade våra utbildningar som första handsval. Antalet förstahandssökande till KI:s program minskar något jämfört med samma termin i fjol, men i gengäld ökar antalet sökande till våra kurser med fler än tusen.

Läkarprogrammet i topp

I jämförelse med andra lärosäten har KI högt antal sökande. I synnerhet läkarprogrammet sticker ut och är en av de populäraste utbildningarna, inte bara inom det medicinska området, utan generellt i Sverige. För vårterminen 2023 hade KI:s läkarprogram nästflest förstahandssökande av alla utbildningar i landet, slaget endast av juristprogrammet på Stockholms universitet. 1 470 personer ville i förstahand studera till läkare hos oss.

Studenternas betydelse för KI är fundamental

För de studenter som nu får besked om att de antagits till någon av våra utbildningar väntar nu säkerligen en intensiv omställnings- och förberedelseperiod. Som rektor ser jag fram emot att välkomna dem till KI när vårterminen börjar. Våra studenter är viktiga för KI. Ett universitet utan studenter är inget universitet och den ständiga förnyelse som nyantagna studenter ger oss driver vår verksamhet och hela vår tillvaro framåt. Det har gått mer än två hundra år sedan de första studenterna gick in genom portarna på KI, men deras betydelse för medicinsk utbildning och forskning, samt den kompetens de bidrar med tack vare sin utbildning fortsätter oförminskat. Att studera på KI är att aktivt bidra till en bättre hälsa för alla och jag är glad att tusentals personer återigen gjort valet att det är vad de vill ägna sig åt.  

0 comments

Related posts