tentaplugg tips

Strukturera tentaplugget från terminsstart

Ny termin, nya tag! Nu har vi återigen chansen att börja plugga tidigt för att slippa sitta någon vecka innan tenta med ett berg av inläsning och skyhöga stressnivåer. 

Hur man pluggar bäst inför en tenta är väldigt individuellt, det gäller att hitta vad som passar en själv bäst. Jag har gjort på många olika sätt under mina år på läkarprogrammet och först nu har jag hittat det som fungerar bäst för mig. För att ge mig själv de bästa förutsättningarna för att klara tentan börjar jag tidigt med plugget och försöker hålla det strukturerat. I detta inlägg kommer jag att beskriva hur jag gör och vad som fungerar bäst för mig. Förhoppningsvis kan det inspirera dig!

Dokument

Jag jobbar främst med 3 dokument:

 • Sammanfattning: jag använder ett dokument där jag sammanfattar allt vi lär oss/ska kunna under kursen från föreläsningar, seminarium och inläsning.
 • Lärandemål & planering: jag klistrar in alla lärandemål i ett dokument med checklista. Mer om detta nedan.
 • Seminarium: jag använder ett dokument för samtliga seminarium. Våra seminarium bygger nästan alltid på fall. Jag för över relevant information från seminariet till min sammanfattning.

Moment

Redan från kursstart bygger jag mitt plugg på 5 olika moment (de kommer oftast i denna ordning men vissa punkter kan överlappa varandra):

 1. Ta reda på vad jag ska kunna (mål för kursen)
 2. Samla kunskap
 3. Fyll i kunskapsluckor
 4. Memorera
 5. Träna på att applicera kunskap

1. Ta reda på mål för kursen.

På KI har vi lärandemål för varje kurs. Lärandemålen är en lång punktlista som beskriver vad vi ska kunna både teoretisk och praktiskt. Alla tentafrågor måste vara baserade på ett eller flera lärandemål så om man kan dessa så har man bra förutsättningar för att klara tentan. Dock är de väldigt omfattande och det kan bli svårt att hinna med alla. Då gäller det att börja med de viktigaste. Vad som är viktigast får man ofta en bra bild av från vad som tas upp på föreläsningar och seminarium.

 • Klistra in lärandemål och gör till en punktlista
 • Markera de olika målen i grönt, orange och rött beroende på nuvarande kunskapsnivå
 • Gå igenom lärandemålen och samla kunskapen i sammanfattningen
 • Ändra färg när du gått igenom målet och lärt dig det
 • Checka av boxen efter att ha gått igenom ämnet klar och lagt in det i flashcards

2. Samla kunskap.

Under kursens gång samlar jag viktig kunskap i ett dokument som jag baserar på lärandemålen. Det jag lär mig på föreläsningar, seminarium och praktik fyller jag på med i detta sammanfattningsdokumentet och kompletterar med andra källor. Jag har inte köpt kurslitteratur sedan preklin (med undantag för EKG-boken med tillhörande träningsprogram, mycket bra bok). Jag använder främst internetkällor såsom internetmedicin.se, viss.nu med flera. När jag förbereder fall inför seminarium brukar jag passa på att läsa på lite extra om diagnoserna. Använder mycket färger, bilder och rubriker. Så här kan det se ut i min sammanfattning:

3. Fyll i kunskapsluckor.

När vi har läst färdigt ett moment/ett område brukar jag gå igenom vad jag sammanfattat om just det området och jämföra med lärandemålet, dvs om jag fått med allt. Om inte fyller jag på. 

4. Memorera.

För att memorera all kunskap och säkerställa att jag kommer ihåg använder jag flashcards. Har tidigare använt mig av quizlet men gått över till anki för att kunna utnyttja spaced repetition. Jag gör mina flashcards själv från min sammanfattning, kopierar och klistrar in. Det finns färdiga flashcards av äldrekursare eller liknande (bla på Hus75) som vissa använder, jag föredrar att göra egna då det blir lättare att förstå och komma ihåg med egna ord och struktur. Likadant här, gör korten efter moment som är klara, för att börja repetera innan vi har gått igenom igenom alla moment för kursen. Jag går igenom flashcards både vid datorn men också via mobilen när jag är på resande fot. Anki och alla dess funktioner på dator är gratis, men om man vill utnyttja Anki på mobilen kan man ladda ner appen för en engångskostnad på 200-300kr. Quizlet är också gratis, men för att kunna lägga till bilder behöver man en månadsprenumeration. Man kan ladda ner Quizlets och överföra dessa till Anki, men inte tvärt om.

Bild: Spaced repetition med Anki, när du går igenom dina flashcards kan du välja när de ska återkomma beroende på hur bra du kan det kortet.

5. Träna på att applicera kunskap.

Gamla tentor! Dessa inklusive facit finns på kurswebben för varje kurs. Detta är ett väldigt bra sätt att träna då man får en känsla för hur frågorna är utformade, vad som är viktigt och ibland återkommer gamla tentafrågor. Eventuell kunskap jag tidigare inte kunnat som tas upp på gamla tentor, sammanfattar jag i mitt dokument och gör nya flashcards på.

Struktur och planering ger en känsla av kontroll och minskar risken för att man känner sig överväldigad och stressad när tentan börjar närma sig. Jag har varit i båda situationerna och kan intyga att det känns SÅ mycket bättre att slippa den stressen, känna sig bekväm och redo. När tentan då börjar närma sig kan man i lugn och ro fokusera på att repetera och vara väl förberedd. Istället för att stressa, har man ett bättre känsla inför tentamen och då kan det faktiskt bli ganska kul att testa sin kunskap på examinationsdagen!

Som tidigare nämnt, nu har vi chansen att ge oss själva de bästa förutsättningarna inför denna termin!

Kira, läkarstudent

Kira, läkarstudent

Välkommen till studentbloggen! Jag heter Kira, är 24 år och går termin 10 på det 5,5-åriga (gamla) läkarprogrammet. Den här terminen är den näst sista för mig och vi läser pediatrik samt gynekologi/obstetrik, vilket är passande kurser då jag själv balanserar livet som läkarstudent och nybliven förälder.

0 kommentarer

Relaterade inlägg