Från BMA till Läkarstudent – Deni

Hej igen!

Nu blir det många inlägg tätt inpå från mig då jag skyndsamt försöker belysa de olika programmen innan antagningsperioden tar slut. Det känns konstigt att vi planerar för 2024, har vi redan kommit så långt i livet? Men efter vår kommer höst.. Om du inte ansöker till din drömutbildning denna runda har du alltid nästa att se fram emot.

Jag har snart publicerat 40 inlägg på studentbloggen. Då jag ofta drar inspiration från mina egna erfarenheter innebär det att jag delat med mig en del hel om min resa till läkarprogrammet. Många söker till utbildningen direkt efter gymnasiet men detta är inte normen. Man kan ta sabbatsår, skaffa arbetserfarenhet, gå andra utbildningar och leva ett helt annat liv innan man söker hit.

Jag beundrar många människor runt omkring mig. Det är nästan oundvikligt när man jobbar inom hälso- och sjukvård. Det är inte sällan jag tacksamt tänker att vården kommer förändras för de bättre med dessa personer. Att de kommer lämna ett positivt avtryck på världen och att jag är glad att de valt detta spår.

En av dessa personer går nu termin 1 på det nya läkarprogrammet, men likt mig är detta inte hennes första utbildning.

Deni har varit digital ambassadör för KI och tog nyligen examen från biomedicinska analytikerprogrammet. Hon har tidigare varit på vår Instagram men kommer nu skapa content på Tiktok. Resan tog inte slut med examen då Deni nu är läkarstudent.

Så, denna vecka riktar jag fokuset mot henne med några frågor!

Intervju med Deni

Varför valde du att studera till Biomedicinsk Analytiker?

Jag har alltid haft ett medicinskt intresse, och en vision om att jag ska sitta och experimentera på något labb i framtiden. Någon gång slog även frågan mig ”Hur hittar man egentligen sjukdomar, rent praktiskt? Vad är det man gör?”. Efter detta insåg jag att det var de biomedicinska analytikerna som faktiskt ”hittar sjukdomar”. Mitt intresse för medicin i kombination med stor nyfikenhet kring de bakomliggande metoderna/analyserna inom det medicinska fältet gjorde att denna utbildning kändes rätt för mig.

Vad skiljer BMA programmet från kandidatprogrammet i Biomedicin?

BMA programmet leder till en medicine kandidatexamen (som gör det möjligt att studera vidare på avancerad- och forskarnivå) samt en yrkesexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap (som gör det möjligt att söka legitimation hos socialstyrelsen). Kandidatprogrammet i biomedicin ger den förstnämnda examen och således inte en yrkesexamen. Detta betyder att BMA programmet ska förbereda dig för att jobba kliniskt som legitimerad biomedicinsk analytiker. Därav har vi mycket mer obligatorisk tid på laboratorium/kliniker samt ute i verksamheten.

Kandidatprogrammet i biomedicin är mer teoretiskt inriktat och de flesta studenter väljer att studera vidare och sedan forska. Jag skulle säga att den laboratoriemedicinska inriktningen av BMA-programmet är väldigt likt kandidatprogrammet i biomedicin. Däremot har vi BMA även en inriktning inom klinisk fysiologi som skiljer sig rejält från kandidatprogrammet i biomedicin. Denna inriktning fokuserar på analysmetoder på patienter (som exempelvis analyser på hjärta, kärl, njure, lunga, skelett osv.). Det ingår därav patientkontakt på BMA-programmet vilket inte ingår i kandidatprogrammet i biomedicin. 

Vad var din favoritaspekt av biomedicinska analytikerprogrammet?

Att få applicera komplex teori i praktiken när vi utför det praktiska arbetet på laboratorium och kliniker. Vi får en så djup bild av människan och de analysmetoder som krävs för att ta fram underlag för diagnos.

Har du någon erfarenhet av forskning?

Ja! Målet har nog alltid varit forskningen. Jag valde att läsa kursen ”Research introductory course in biomedical laboratory science” under programmet som går utöver ordinarie studier (motsvarigheten är FOLÄK på läkarprogrammet). Sedan gick jag även KI summer school in Medical research, vilket är en sommarforskarskola som studenter vid KI kan gå. Under dessa aktiviteter blev jag introducerad till Professor Henrik Druids forskargrupp och har sedan dess jobbat med rättsmedicinsk forskning. Det var även mitt första jobb efter examen som legitimerad biomedicinsk analytiker. Jag har alltså spenderat majoriteten av min tid som yrkesverksam inom forskningen.

Hur kommer det sig att du nu söker till läkarprogrammet?

Under mina verksamhetsförlagda placeringar har jag inte bara blivit handledd av biomedicinska analytiker, utan även läkare. Jag skulle nog säga att intresset växte gradvis för läkarens roll i vården under BMA-programmet. Men jag blev nog övertygad under min tid på rättsmedicin då jag spenderat mycket tid med rättsläkarna både i ”klinisk” verksamhet och under forskning. Jag insåg att mina ambitioner sträckte sig över flera områden i vårdkedjan där både biomedicinska analytiker och läkare är verksamma. Jag känner helt enkelt att jag vill vara både biomedicinsk analytiker OCH läkare!

Vad fick dig att välja KI igen?

Det måste vara forskningen. KI särskiljer sig med sin forskningsinriktning och de verktyg KI studenter får när det kommer till forskning. Sedan trivdes jag väldigt bra med arbetssättet på KI och såklart alla vänner jag lärt känna. 

Finns det något område som intresserar dig redan nu?

Rättsmedicin har ju varit något jag brinner för sedan dag 1, och det är även det jag jobbat mest med och blivit mest exponerad för. Men jag lär ju ändra mig 150 gånger, ALLT är så intressant!

Har du något tips du skulle vilja ge studenter som vill söka till vårterminen?

Läs på innan du väljer programmet du tror passar dig. Det är ofta man har förutfattade meningar om olika program och väljer utifrån dessa. Alla program har olika huvudområden även om majoriteten av oss kommer att jobba tillsammans inom hälso- och sjukvård. Vilket huvudområde intresserar dig mest? Vilken del av vårdkedjan vill du jobba i? Vill du jobba mer med omvårdnad? Analys? Behandling? Prevention? Ta allt detta i beaktning innan du väljer program!

Och framförallt, stressa inte! Du kan alltid testa på ett program för att sedan byta. Eller gör som jag, gå två.

Det finns mycket att hylla och utröna från Denis erfarenheter. Må detta kollage vara bevis på hur stort avtryck Deni har lämnat och kommer lämna i framtiden. Det finns inga tvivel inom mig att hon kommer uppnå alla mål hon tar för sig. Jag kommer iallafall heja på resan.

Jag hoppas detta varit inspirerande för er och belyst de olika karriärvalen. Det finns som sagt inget rätt och fel sätt att gå till väga när man utbildar sig. Följ magkänslan och förhoppningsvis leder det dig rätt till slut.

Hör av dig om du har några frågor.

Lycka till!

Inledande bild fotad av: Liza Simonsson
Bild 1 i kollaget fotad av: Danis Saroee
Betul, läkarstudent

Betul, läkarstudent

Hej! Jag går Termin 5 av det 6 åriga läkarprogrammet. Just nu lär vi oss om klinisk medicin. Hör gärna av dig vid frågor.

0 kommentarer

Relaterade inlägg