4 Tips att tänka på inför VFU(praktik)

VFU eller Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig del av utbildningen i Karolinska Institutet. Det är en möjlighet för studenterna att tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiken. För att göra din tid under VFU så givande och meningsfull så möjligt, är det några saker du bör tänka på. Här är 4 tips som har hjälpt mig personligen med att lyckas med min VFU.

Förbereda dig teoretisk och praktisk

Ta tid att repetera de grundläggande begreppen inom din utbildning. Detta kommer att hjälpa dig att förstå och tillämpa dina kunskaper i praktiken. Tänk på att KI har utbildnings lokaler där man kan öva praktiska moment med kurskamrater eller med sin familj och vänner.

Ha en öppen inställning

Det viktig att du är aktiv, att du är beredd att lära dig och vara öppen för att ta feedback. Det är också väldigt viktigt att du vågar fråga om något du är osäker på. Kommunikationen mellan studenten och handledaren är nyckeln till en lyckad praktik.

Dokumentera dagliga upplevelse

Ha en dagbok där du skriver och reflekterar över dina dagliga erfarenheter. Dokumentera bla feedback som du fick av handledaren, 3 saker som du själv upplevde gick bra och 2 saker som du ska förbättra till kommande arbetsdag. Använd din dagbok som en möjlighet att bygga dina kompetenser och som resurs när du utvärderar din VFU.

Säkerhet och Professionalism

Säkerhet och professionalism hjälper dig att bygga förtroende hos kollegor och patienter. Förstå de potentiella riskerna som är förknippade med dina arbetsuppgifter. Respektera och kommunicera professionellt både med kollegor och patienter. När det kommer till etiska aspekten visa medkänsla och förståelse för patienten.

Hoppas att dessa tips hjälper er! Tvecka inte att höra av er om ni behöver hjälp eller fråga något.

All gott och stort Lycka till!!

0 kommentarer

Relaterade inlägg