Vad gör en specialistläkare?

Anmälan till läkarprogrammet och andra program på KI är nu öppen, sök senast 15 april!

Hur ser dagarna ut som specialistläkare? Vad gör man egentligen? En specialistläkare är en läkare som efter att ha fått sin legitimation specialiserat sig inom ett visst område. Detta inlägg kommer att handla om hur arbetslivet kan se ut för en specialistläkare inom onkologi (som jobbar med cancerdiagnoser). Observera att hur dagarna och veckorna ser ut kan variera beroende på specialitet. Jag har valt att skriva om onkologi eftersom jag själv jobbat där och fått en inblick i hur specialistläkarna jobbar. 

Mottagning

På mottagningen träffar läkarna patienter som kommer hemifrån. Detta kan vara nybesök för patienter som precis har fått en cancerdiagnos för att diskutera behandling eller som remitterats till onkologen efter att ha opererat bort en misstänkt tumör för att få besked om diagnos och vidare onkologisk behandling. Det kan också vara återbesök mellan behandlingar för att följa upp biverkningar och ta ställning till vidare behandling.

Avdelning

Den dagliga verksamheten på en avdelning sköts oftast av legitimerade underläkare. De rondar patienterna, journalför, utreder, gör eventuella läkemedelsjusteringar, skriver ut och in patienterna. Det finns alltid en specialistläkare på plats på avdelningen för att hjälpa underläkarna.   

Konsult

Som specialistläkare ingår att vara konsult (kontorstid) eller jour (under jourtid). Det innebär att du hjälper och svarar på frågor från annan personal. Det kan vara sjuksköterskor, juniora läkare inom samma specialitet eller specialistläkare inom andra specialiteter. Konsulten svarar på frågorna i telefon med möjlighet att gå in i patientens journal och vid behov kommer läkaren och träffar patienten. 

Administrationstid

Detta är precis vad det låter som, något som ingen gillar men som tar mycket tid. Detta finns inlagt här och var i ett läkarschema och tiden är till för att journalföra och göra andra administrativa uppgifter.

Konferenser

Onkologer deltar i flera konferenser. Under vissa s.k. multidisciplinära konferenser deltar flera olika specialistläkare (ofta radiologer, onkologer och kirurger). Under konferenserna presenteras olika fall, behandlingen diskuteras från de olika specialisternas perspektiv och en plan för patienten upprättas. 

Det är som sagt viktigt att veta att det skiljer sig mycket mellan olika specialiteter, även om det finns många likheter. Så ser dagarna på jobbet ut för en onkolog. På större kliniker (som i Stockholm) jobbar specialistläkarna med en viss cancergrupp (ex bröstcancer, gastrointestinal cancer, lungcancer etc.) men på mindre orter kan onkologer jobba med flera olika typer av cancer. För att bli onkolog behöver man ta examen från läkarprogrammet och genomgå specialisttjänstgöring i onkologi.

Kira, läkarstudent

Kira, läkarstudent

Välkommen till studentbloggen! Jag heter Kira, är 24 år och går termin 10 på det 5,5-åriga (gamla) läkarprogrammet. Den här terminen är den näst sista för mig och vi läser pediatrik samt gynekologi/obstetrik, vilket är passande kurser då jag själv balanserar livet som läkarstudent och nybliven förälder.

0 kommentarer

Relaterade inlägg