Och efter utredningen som ni kan läsa om här, så kommer vi till utlåtandet.  Vad är ett utlåtande? Ett utlåtande är en beskrivning av utredningen. Såväl vilken frågeställning som låg till grund för utredningen samt ett gediget underlag besående av en bakgrund, observationer och resultat. Detta mynnar ut i en slutsats som består av en […]

Kursen vi avslutade torsdagen innan jul handlade om utredningar och utlåtanden. Utredningar görs av psykologer i olika kontexter och mer olika syften. Exempelvis kan det handla om att utreda en eventuell demens, en hjärnskada eller en eventuell ADHD-diagnos. Tänker att vi tar och pratar lite om det där med utredningar och utlåtanden. Så här kommer […]

Till våren ska vi ha så kallad VFU – verksamhetsförlagd utbildning, vilket med andra ord innebär att vi ska ut på praktik. Vi kommer vara ute under 13 veckor och då göra 16,5 hp i praktik och 3 hp i teoretisk fördjupning som löper parallellt under kursens gång. En kan välja att ha praktik inom […]