Sammanfattning av termin fyra

Tiden går och nu är det ett tag sedan termin fyra tog slut. Ändock är det den senaste termin som passerade. Denna byggde på två olika kurser – en kortade hälsopsykologi och en längre klinisk psykologi. Båda enligt mig otroligt spännande!

Hälsopsykologin var en kurs på endast 7,5 hp och varade således inte speciellt länge. Under veckorna var det mycket som skulle få plats och mycket som skulle läras in. Detta är dock något som verkligen intresserar mig så jag upplevde inte kursen som så mastig som jag vet att en del andra gjorde. Under kursen fick vi ett axplock av spännande föreläsningar om sömn, fysisk aktivitet, objektiv och subjektiv hälsa, stress, metabolism, obesitas, immunförsvaret, sjukdomsrespons, placebo, smärta, evidens för psykologisk behandling, psykosexuell hälsa och hälsoångest. Väldigt spännande ämnen! Vi fick i uppgift att göra en egen beteendeförändring som jag har skrivit om här och här.  Vi hade även ett eget grupparbete om sjukdomslära som löpte under kursens gång samt en valfri inlämning som en fick göra för att få VG i kursen, även denna löpte under kursens gång.

Vi examinerades i kursen på lite olika sätt och hade en del olika obligatoriska moment att klara av. Som examination hade vi en hemtenta som jag ärligt talat tyckte var roliga att sitta och skriva på. Jag vet dock att många tyckte den var tuff och klurig, men ni som ska skriva den (om det ser lika ut nästa år) var inte rädda för inte denna hemtentan! Har du pluggat och hängt med så lär det gå strålande! Det som var lite svårt var att allt skulle refereras, men då jag under kursens gång skrev VG-inläminingen hade jag stor fördel av ha det färskt i huvudet. Hemtentan var en G tenta så ville en ha VG i kursen så var det en fördjupninguppgift som gällde.

Arbetet med beteendeförändringen likaså grupparbetet om sjukdomslära var givetvis obligatoriskt, även ett stresseminarium och ett tillfälle för att diskutera artiklar var obligatoriskt. Så är du inte van att deltaga på mycket saker i skolan så kan det kännas som mycket att vara med på. Men är du van vid att se skolan som ditt jobb så kommer det gå alla tiders!

Finplugg och finfika! Också hälsa!

Avslutningsvis hade vi klinisk psykologi, en superlång kurs på 22,5 hp men som var indelad i sex olika moment. Varje moment bestod av olika delar och olika examinationer. Åsa och Anna som höll i kursen var fantastiskt engagerade och fina mot oss och det hjälpte mycket under tider då plugget var tufft eller svårt. Det faktum att kurshemsidan var tydlig och all information framgick enkelt gjorde det smidigare för oss att kunna fokusera på det som är viktigt – att lära in.

Moment ett: Samtal och intervjumetodik 1,5 hp
I detta momentet fick vi bygga vidare på kunskap från tidigare terminer och övade intensivt med rollspel under en veckas tid. Förvånansvärt energislukande men väldigt kul! Vi examinerades genom att genomföra ett rollspel och använda oss av rätt färdigheter som vi lärt oss under veckan och vi skrev även kortare inlämningar under veckan. Hela momentet är obligatoriskt.

Moment  två: Utredningsmetodik och utlåtandeskrivning 4,5 hp
I detta momentet jobbade vi dels med att få ta del av olika psykologiska instrument under en seminariedag men också genom att fördjupa oss inom just WISC tester. Detta gjorde vi genom att testa ett barn och att studera en annan students testning. Utöver detta så gick vi också igenom utlåtandeskrivningar och skulle skriva vårt eget utlåtande. Väldigt svårt och bitvis frustrerande, men i efterhand både genomförbart och kul. Detta kommer vi bli bättre på under tiden på programmet. Vi examinerades genom inlämningar i både utredningarna och utlåtandena samt genomförande och observation av testning. Dessutom var seminariedagen med de psykologiska instrumenten obligatorisk och examinerande.

Moment  tre: Klinisk neuropsykologi 4,5 hp
Ett superkul moment där vi grävde in oss i hjärnan och neuropsykologiska funktioner och dysfunktioner. Vi jobbade också med hur denna kunskap ska tillämpas vid bedömningar, diagnoser och behandling. Vi examinerades i en G-tenta och en VG-tenta, lämnade in ett PM samt hade ett obligatoriskt seminarium för att fördjupa oss lite extra.

Moment  fyra: Skolbildningar 3 hp
Även detta ett VÄLDIGT KUL MOMENT! Här kunde en vara mer kreativ och leka loss i huvudet. På vilket sätt då? Jo men här fick vi spelrum för diskussioner, tankar och frågor om varför det finns olika synsätt, hur de skiljer sig åt och vad en själv tilltalas av. Vi pratade om dansterapi, KBT, beteendeterapi, kognitiv terapi, psykoanalys, existentiell terapi, mindfulness och mycket mer. Spännande och mycket tankebubblor som vaknade till liv. Vi examinerades i en G-tenta samt en inlämningsuppgift i grupp.

Moment  fem: Psykopatologi, diagnostik och behandling 7 hp
Ett längre moment på kursen, men ett roligt sådant! Här pratade vi om alla olika diagnoser enligt DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) och dess syndrom i form av etiologi, diagnostik och behandling. Vi examinerades i en G-tenta och en VG-tenta och även i ett grupparbete där vi fördjupade oss i en psykisk störning.

Moment  sex: Verksamhetsförlagd utbildning 2 hp
Här var alla i klassen ute på auskultation vilket är såväl roligt som givande. Jag och Sofie hamnade på Norra Stockholms psykiatri och spenderade ett antal dagar där. Superfint men som alltid (tror jag) har många auskultanter en önskan om att få vara med på lite mer saker, men det är såklart känsligt i vissa fall. Mer om auskultationen kan du läsa här. Veckan var obligatorisk och varje dag följdes av korta små reflektioner kring olika etiska, juridiska och professionella frågor, vi avslutade dessutom med att delge våra tankar om våra erfarenheter i klassen.

Inlämningen till skolbildningarna – det fina vem vill bli psykolog:D

1 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar