Den blomstertid nu kommer

English version below

Det är terminsavslutning och examenstider. Jag har haft förmånen att gratulera våra nya sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor vid broschutdelning och examensceremonier. Det låg förväntan och glädje i luften och stämningen var på topp i hörsalen. Grattis! 

I NVS ledningsgrupp avrundar vi vårens mötesserie med att följa upp vår aktivitetsplan där fokus ligger på att utveckla kvalitet och samarbeten inom forskning och utbildning och skapa ett sammanhållet verksamhetsstöd. Vi har flera spännande saker på gång med satsning på biträdande lektorer, nya synergier inom utbildningen där t ex medarbetare från ARC deltagit i handledning av examensarbeten på sjuksköterskeprogrammet, workshops med postdoc/biträdande lektorer där tjänstestruktur och karriärvägar diskuteras och möten med våra lektorer och professorer med förenade anställningar. Vi jobbar också intensivt med att skapa ett sammanhållet verksamhetsstöd. Ni kan här läsa NVS verksamhetsplan och aktivitetsplan, två levande dokument med avstamp i KI:s strategi 2030.

Så till hela NVS retreat på Djurönäset 21-22 juni. Det ska bli så kul att träffa så många av er och vi kan utlova ett spännande program med tillfällen att mötas. Passa på att skapa nya kontakter och ta del av NVS breda verksamhet! Temat är Vi-känsla. Något som vi skapar tillsammans!

Jag önskar er alla en riktigt skön sommar!

Summer is here

We are now at the end of the spring semester, and the time for graduation. I had the privilege to celebrate our new nurses and specialist nurses at their brooch ceremony and graduation festivities. There was anticipation and joy in the air, and lots of excitement among the students in the auditorium. Congratulations!

The NVS management group will close the spring session by following up on the activity plan, with focus on developing quality and collaboration within research and education, and to create coordinated administrative support. We have many exciting things coming up including investing in assistant professors, and new synergies within education where for example coworkers from ARC participated in supervising graduation projects for the Study Programme in Nursing. There have been workshops with postdocs/assistant professors regarding career structure and paths, and meetings with senior lecturers and professors with combined positions. We are also working hard to create coordinated administrative support at the department. Read more in the operational plan and the activity plan, two living documents based on KI Strategy 2030.

On to the NVS retreat at Djurönäset, June 21-22. I look forward to see all you, we promise an exciting program with opportunities to meet. Take the chance to make new contacts and take part in the wide range of activites at NVS! The theme is “a sense of we”. Something that we create together!

I wish you all a wonderful summer!

0 comments

Related posts

Head of Department Maria Ankarcrona

Categories