A university for diversity

This blog post in Swedish, ser below.

This is my first blog from my new workplace – Karolinska Institutet. I am proud to be allowed to work for KI and look forward to getting to know the university better. More about this in forthcoming blogs.

I am also proud that Karolinska Institutet has chosen to join Queerolinska, the LBGT section of the Medical Students’ Union (Medicinska Föreningen) in the Stockholm Pride Parade. We do this with the motto A university for diversity. This blog is about the Pride Parade – an initiative that deserves our full support.

Every university should strive to provide an attractive study and working environment that is free from discrimination and that provides equal opportunities for all. All employees and students are entitled to the same rights, opportunities and obligations regardless of gender, transgender identity or expression, ethnicity, religion or other belief, disability, sexual orientation or age. Our university strongly regards utilizing people’s various experiences and perspectives as fundamental requirements for excellence in both research and teaching. The Pride Parade epitomizes all these values that are at the core of any forward looking university.

Pride is also a celebration. A celebration of love and fundamental human rights for everyone. A celebration of victories – be they personal, or be they victories for our society at large. This year Finland,Taiwan and Malta passed new laws that make same sex marriage legal. These are true victories.

Pride is also and above all a manifestation for the rights of lesbian, gay, bisexual, and transgender people – the right to live openly without discrimination, and to enjoy personal autonomy and freedom of expression. Pride is also an opportunity for education and information, through several public presentations and seminars that focus on LGBT research as well as on lived practices in the LGBT community.

It is important to participate in the Pride Parade to show that we as a university take an active stand against every kind of discrimination such as racism, sexism, homo- and transphobia. But the most important thing is to strive for equal rights in our daily work, act when we spot inequalities, and encourage an environment where we openly discuss these matters. It is not only about flagrant discrimination but more often about the more subtle, unconscious bias that needs unveiling.

I see the Pride Parade as a celebration of human diversity and as an embrace of tolerance, freedom and inclusiveness. These values are cornerstones of any liberal society. It is incumbent on all of us to honor them and safeguard them. This is what tomorrow’s event is all about.

THIS BLOG POST IN SWEDISH:

Ett universitet för mångfald

Detta är min första blogg från min nya arbetsplats – Karolinska Institutet. Jag är stolt över att få arbeta för KI och ser fram emot att lära känna universitetet bättre. Mer om detta i kommande blogginlägg. Jag är också stolt över att Karolinska Institutet valt att gå med i Prideparaden tillsammans med Queerolinska, HBTQ-sektionen i studentkåren Medicinska Föreningen. Vi går under parollen A University for Diversity, ett universitet för mångfald. Detta blogginlägg handlar om Prideparaden – ett initiativ som förtjänar vårt fulla stöd. Varje universitet ska sträva efter att tillhandahålla en attraktiv studie- och arbetsmiljö som är fri från diskriminering och som ger lika villkor och samma möjligheter för alla. Alla medarbetare och studenter har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, transgenderidentitet eller -uttryck, etnicitet, religion eller annan tro, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vårt lärosäte värdesätter olika erfarenheter och perspektiv och ser det som väsentliga bidrag för att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet. Prideparaden sammanfattar alla dessa värden som är grunden för alla framåtblickande universitet.

Pride är också en fest, där kärlek och grundläggande mänskliga rättigheter för alla firas. Där vi firar framgångar – vare sig de är individuella, eller för vårt samhälle som helhet. Bland årets framgångar bör nämnas att Finland, Taiwan och Malta lagstiftat om rätten till samkönade äktenskap.
Pride är också och framförallt en manifestation för HBTQ-rättigheter, rätten att leva öppet utan diskriminering, rätten till personlig frihet och yttrandefrihet. Pride är också ett tillfälle att genom seminarier och debatter sprida information och kunskap om HBTQ-frågor, -forskning och erfarenheter från HBTQ-gemenskapen.
Det är viktigt att delta i Prideparaden för att visa att vi som universitet aktivt tar ställning mot alla former av diskriminering som rasism, sexism, homo- och transfobi. Men det viktigaste är att i vårt dagliga arbete främja lika villkor och mångfald, agera när vi upptäcker ojämlikhet och verka fler en atmosfär som uppmuntrar öppen diskussion om lika villkor. Detta handlar inte bara om att stävja flagrant diskriminering utan också och kanske oftare om att blottlägga och skapa insikt om mer subtila, omedvetna fördomar som kan påverka vårt agerande. Jag ser Prideparaden som en manifestation för mänsklig mångfald, tolerans, frihet och inkludering. Dessa värden är hörnstenar i alla öppna, demokratiska samhällen. Det kommer an på alla och envar av oss att respektera och försvara dessa värden. Det är detta morgondagens händelse handlar om.

0 comments

Related posts