I dag, på den den internationella kvinnodagen 8 mars, publicerar Stockholms Akademiska Forum (STAF) rapporten “She Figures for Stockholm Academia“. Det är en statistik sammanställning om jämställdheten inom akademin i Stockholmsregionen och det är en både hoppingivande och samtidigt smått nedslående läsning. Sverige ligger generellt bra till jämfört med omvärlden när det handlar om jämställdhet […]

This blog post in Swedish, ser below. This is my first blog from my new workplace – Karolinska Institutet. I am proud to be allowed to work for KI and look forward to getting to know the university better. More about this in forthcoming blogs. I am also proud that Karolinska Institutet has chosen to […]

The dean of higher education, Annika Östman Wernerson had asked med to join her for an afternoon at the advanced leadership programme she is currently attending. Known as HeLP, Högre Ledarprogram/Higher Leadership Programme, this training is organized by the Association of Swedish Higher Education (Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF). This programme is important in many aspects; […]

The Swedish government has requested that higher education institutions develop a gender mainstreaming plan 2016–2019. The plan should be presented by 15 May, 2017. The Swedish Secretariat for Gender Research at the University of Gothenburgh has been commissioned to support this work, and received associated funding. The secretariat is expected to assist in all phases […]