In English below Karolinska Institutets avdelningar och institutioner får in många frågor nu från både medarbetare och studenter om det nya coronaviruset. Det handlar om allt ifrån tjänsteresor och kommande föreläsningar till möjligheten att jobba eller studera hemifrån. Det är fullt begripligt att det surrar av frågor i den här situationen och jag kan försäkra […]

English version below Antalet fall av covid-19 ökar i världen och också i vårt närområde. För Karolinska Institutets del innebär det accelererande utbrottet att vi ökar bevakning och aktivitetsnivå: KI:s medarbetare och studenter behöver information om hur vi som arbetsgivare/utbildningsanordnare förbereder och hanterar det här. För KI:s del utgår vi helt och hållet från de rekommendationer […]

Vi har precis upplevt en intensiv, rolig, lärorik och inspirerande Nobelvecka, som för min egen del inneburit många spännande möten, inte bara med forskare inom vårt eget fält, utan också med personer aktiva inom samhällsvetenskap, humaniora, teknik och naturvetenskap. Det är alla dessa möten över gränser som är en tveklös styrka just för Nobelfestligheterna. Jag […]

We are in the midst of what some have called a research reproducibility crisis. While scientific discovery and complexity are developing at an unprecedented speed, less than 50% of scientific research studies can be reliably replicated. Left unchecked, this troubling fact may threaten our ability to generate sound, evidence-based knowledge that meets society’s needs. It […]

Hans Rosling had a tremendous impact around the world. Internationally he is known for his captivating analysis of global health data, for discovering a paralyzing disease in Africa and explaining its socio-economic causes, and for his intense curiosity and life-long passion for educating students, world leaders and the public. He lectured at the World Economic […]

Det är med glädje jag kan berätta att Karolinska Institutet vänder uppåt igen efter tre år med sjunkande anseenderesultat i Kantar Sifos nationella undersökning av svenska lärosäten. KI får värdet (TRI*M-index) 45 i årets (2019) undersökning. Det är en ökning från 2018, då KI nådde 36 i motsvarande mätning. Inget annat svenskt lärosäte ökar lika […]

Jag tillsammans med Eva Wiberg, rektor Göteborgs universitet, Stefan Bengtsson, rektor Chalmers tekniska högskola, Peter Friberg, föreståndare för SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation) vid Kungl. Vetenskapsakademien och professor Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet samt Carl Johan Sundberg, professor/prefekt här på KI, skriver på GP debatt om att universitet och högskolor har ett stort ansvar […]

Summary in Swedish below On August 16 we will commemorate Hans Rosling by arranging a seminar and debate in the Jacob Berzelius auditorium at the Karolinska Institutet. You are invited to join in a discussion addressing one of the most salient questions of the day: Is the world’s health improving? You can find the program […]

I en debattartikel i Dagens Nyheter den 17 juli, lyfter debattörerna upp att när vården inte har möjlighet att snabbt tillgodogöra sig nya forskningsrön, så kan konsekvenserna bli förödande eftersom patienter behandlas med föråldrade metoder. Detta är allvarligt. Det handlar ju i grunden om människors möjligheter till ett gott liv. Debattörerna skriver att samarbetet mellan vård […]

Efter intensiva dagar under politikerveckan i Almedalen 2019 – och efter ha medverkat i sex olika seminarier – kan jag glädjande nog konstatera att våra ambitioner för Sverige som life science-nation, stod högt på agendan. Almedalsveckan gav också många möjligheter att diskutera de stora hälsoutmaningar vi står inför, globalt och här i Sverige i och […]