Science belongs in the spotlight, not in prison

Svensk version nedan

Each year on this day, the 10th of December, the world’s attention turns toward the Nobel Prize ceremonies in Stockholm and Oslo – a celebration of extraordinary achievement in science, medicine, literature, peace, and economics inspired by Alfred Nobel’s belief in the power of knowledge to benefit humankind.

In April 2016, these ideals came under direct attack when Karolinska Institutet alumnus and Swedish-Iranian researcher Ahmadreza Djalali was arrested in Iran, accused of espionage and “enmity with God” – charges strongly disputed by both his academic colleagues and the international community.

Sentenced to death

In a trial that will go down in history as a legal abomination, Ahmadreza Djalali was sentenced to death by the Iranian authorities. In the absence of effective legal counsel and due process, he was accused of having colluded with the Israeli government, convicted of “spreading corruption on earth,” and forced to “confess” to his crimes on Iranian national television. Ahmadreza Djalali has denied all accusations and there is no doubt that he was sentenced to death based on fabricated claims. The detention of Ahmadreza Djalali has been formally announced arbitrary by the UN Working Group on Arbitrary Detention.

Two weeks ago alarming and ominous signals came from Iran that the death sentence against Ahmadreza Djalali might soon be carried out. In a short phone call he said farewell to his wife and shortly after, this information was confirmed by his legal representative in Iran. The latest information we have is that the execution is postponed for a week.

Human rights abuse

Ahmadreza Djalali’s case is not only a gross human rights abuse against one individual and his family. It is also an attack on the academic community and an assault on everything that science, research, and higher education stand for including academic freedom, safe working conditions, and the creation of a better future for all. 

There is very strong and increasing international support for Dr. Djalali. A global consortium of 153 Nobel Laureates has appealed directly to the Supreme Leader of Iran, Ayatollah Ali Khamenei, imploring him to personally intervene and ensure that Dr. Djalali is treated humanely and returned home to his wife and children, allowing him to resume his scholarly work for the benefit of mankind.

Stand united

The petition signed by the Nobel Laureates underscores the great urgency of his situation and serves as a stark reminder of the need for scientists to stand united against all forms of repression and injustice.

The Nobel Week shines a spotlight on research, innovation and human progress. Today, on Nobel Day, we send a powerful message to Tehran: Release Ahmadreza Djalali now! Science belongs in the spotlight, not in prison.

Today I will participate in the scientific and academic marathon for Ahmedreza Djajali. More information about this event.

Vetenskap ska vara i strålkastarljuset, inte i fängelse

Just denna dag, Nobeldagen den 10 december varje år, riktas normalt uppmärksamheten mot Nobelprisceremonierna i Stockholm och Oslo. Vi firar enastående framgångar inom vetenskap, medicin, litteratur, fredsfrågor och ekonomi – kunskaper för ”största nytta till mänskligheten”.

Dessa ideal attackerades brutalt i april 2016 när KI-alumnen och forskaren Ahmadreza Djalali greps i Iran, anklagad för spionage och ”fiendskap mot Gud”.

Dömdes till döden

I en rättegång som kommer att gå in i historien som en skandal, dömdes Ahmadreza Djalali till döden av den iranska domstolen. Utan adekvat juridiskt stöd och i avsaknad av rättssäker process, åtalades och fälldes han för att ha samarbetat med den israeliska regeringen och för “spridning av korruption på jorden” samt tvingades “erkänna” sina brott i iransk TV.

Ahmadreza Djalali har förnekat alla anklagelser och det råder ingen tvekan om att han dömdes till döden baserat på fabricerade påståenden.

För två veckor sedan kom alarmerande och illavarslande signaler från Iran om att dödsdomen mot Ahmadreza Djalali snart skulle verkställas. I ett kort telefonsamtal sa han farväl till sin fru och strax därpå bekräftades denna information av hans juridiska representant i Iran. Häromdagen nåddes vi av besked att avrättningen skjutits upp en vecka – men frågan är fortfarande akut.

Grovt kränkande

Ahmadreza Djalalis fall är inte bara ett grovt kränkande av de mänskliga rättigheterna mot en enskild person och hans familj. Det är också en attack mot allt som vetenskap, forskning och högre utbildning står för – inklusive akademisk frihet, säkra och trygga arbetsförhållanden och skapandet av en bättre framtid för alla.

Det finns mycket starkt och ökande internationellt stöd för Ahmadreza Djalali. Ett internationellt nätverk med 153 nobelpristagare har skrivit direkt till Irans högsta ledare, Ayatollah Ali Khamenei, med en vädjan att han personligen ska ingripa och se till att Ahmadreza Djalali behandlas mänskligt och kan återvända hem till sin fru och barn och sedan kan återuppta sin vetenskapliga verksamhet till förmån för mänskligheten.

Nobelveckan uppmärksammar forskning, innovation och mänskliga framsteg. I dag, på Nobeldagen, skickar vi tillsammans ett kraftfullt meddelande till Teheran: Släpp Ahmadreza Djalali nu! Vetenskap ska vara i strålkastarskenet, inte i fängelse.

4 comments

Karl Isaksson

Karl Isaksson

Free Ahamadreza Djalali now!

Shahnaz Isaksson Matoori

Shahnaz Isaksson Matoori

Release Ahmadreza Djalali!

Stefan Amér

Stefan Amér

Tack för fantastiskt manifestation för Ahmadreza Djalali på vetenskapens och humanismens dag! Hela läkargruppen på Familjeläkarna står bakom arbetet! Vänligen, Stefan Amér Läkare, VD, jourläkare på äldreboenden Familjeläkarna PS Tack också för de utmärkta KI-seminarierna om covid-19 som ni ordnat där bla vår äldrevårdschef Christian Molnár bjudits in.

Related posts