Stark ställning för KI

Nu är Karolinska Institutets årsredovisning för 2017 fastställd och publicerad. Jag hoppas studenter, anställda och andra intresserade finner nöje i att läsa rapporten. Den ger en levande bild av allt som händer vid KI och innehåller värdefull och intressant läsning om året som gått. Här är det mycket vi alla kan vara stolta över. Några axplock:

  • Vi har högt söktryck till våra utbildningar
  • Den externa finansieringen till KI:s forskning är mycket stark och ökande (upp 3,7 procent jämfört med 2016) vilket speglar den höga kvaliteten på vår forskning
  • I genomsnitt citeras artiklar från KI mycket oftare än jämförbara artiklar från EU 28 (fältnormerad citeringsgrad)
  • KI har fortsatt arbeta intensivt med att integrera det globala hälsoperspektivet i undervisningen
  • Arbetet med kvalitetsutveckling fortsätter. Inte minst har förändringar gjorts för att förstärka handledarskapet på forskarutbildningen

Riksrevisionen gjorde nyligen en revision utifrån redovisningen. KI får godkänt på alla punkter, vilket är ännu ett bevis för att vi tillsammans gör ett bra jobb.

Mycket av KI:s goda forskning görs i samverkan med Stockholm läns landsting. Förra veckan kom Vetenskapsrådets utvärdering av denna forskning. Utvärderingen har skett på regeringens uppdrag och ska utgöra underlag för den nya fördelningsmodell av så kallade ALF-medel som införs från och med 2019. Vetenskapsrådets slutsats är att den vetenskapliga produktionen i vår ALF-region håller mycket hög kvalitet. Se mer om detta i mitt förra blogginlägg.

Sammanfattningsvis fungerar KI väl. Samtidigt går det naturligtvis alltid att förbättra kärnverksamheten och finansieringen av denna. Ny infrastruktur och nya byggnader på Campus Flemingsberg och Campus Solna gör KI till en alltmer attraktiv arbetsplats och förväntas underlätta att rekrytera de bästa forskarna och studenterna. Bygget av Biomedicum i Solna har uppmärksammats av flera tidskrifter under senare tid, se några länkar längst ner i inlägget.

Men nya byggnader och moderna lokaler ger ökade kostnader. Och ökade kostnader är ett bekymmer, så klart. Det finns alltid fördelar och nackdelar när man flyttar in i en ny byggnad. Infrastrukturen blir bättre, mer konkurrenskraftig och attraktivare, men samtidigt ökar kostnaderna per kvadratmeter. Jag är övertygad om att fördelarna är större än nackdelarna. De nya byggnaderna på våra två campus kommer att stärka kärnverksamheten vid KI och inte minst den grundforskning som har gjort KI berömt över hela världen. Men vi måste se över modellen för KIs internhyra liksom vår interna hyreskompensation och vi måste titta på hur hyrorna påverkar KI som helhet. Jag ger detta mycket hög prioritet.

Årsredovisningen visar att infrastruktur är viktigt men att KI först och främst består av människor; av tusentals studenter, lärare, forskare och andra medarbetare som varje dag bidrar med insatser av hög kvalitet och med en strävan att alltid göra mer och bättre. Det är detta som gör vårt medicinska universitet till ett av världens bästa. Det är det som gör mig oerhört stolt och som får mig att varje dag gå till arbetet med glädje och förväntan.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla som arbetat med årsredovisningen och sammanställningar i samband med Vetenskapsrådets utvärdering.

Länkar till artiklar om Biomedicum:

Kemivärlden Biotech/Kemisk Tidskrift

Ny Teknik

Branchaktuellt

Dagens Industri

Byggindustrin

0 comments

Related posts