On November 28, 2015, the scientific journal Respiration published the paper Autologous Peripheral Blood Mononuclear Cells as Treatment in Refractory Acute Respiratory Distress Syndrome (Respiration 2015; 90: 481-492). The principal author was Paolo Macchiarini, who at that time was employed at Karolinska Institutet. He was fired from the institute in March the following year after […]

In English below Vi i Karolinska Institutets ledning följer naturligtvis noga de förändringar som sker inom hälso- och sjukvården i Stockholm och vi är också medvetna om de kortsiktiga utmaningar dessa förändringar leder till för den forskning och utbildning som är KI:s ansvar. De flesta strukturomvandlingar och omorganisationer leder till såväl positiva som negativa konsekvenser […]

Nu är Karolinska Institutets årsredovisning för 2017 fastställd och publicerad. Jag hoppas studenter, anställda och andra intresserade finner nöje i att läsa rapporten. Den ger en levande bild av allt som händer vid KI och innehåller värdefull och intressant läsning om året som gått. Här är det mycket vi alla kan vara stolta över. Några […]

Last week we had a retreat gathering the academic as well as the administrative leadership of Karolinska Institutet. This includes heads of department, their heads of administration, the KI wider management group including deans and pro deans and the heads of university administration offices. This was the first retreat of its kind. We usually have […]

The future health care landscape in Stockholm has been discussed and planned for many years. Discussions and planning where Karolinska Institutet has taken part, not necessarily being heard. The future health care system has many components; The new Karolinska University Hospital, a highly specialized hospital; the consequent transfer of patients into primary care and private […]

This has been a very exciting week. Tuesday was marked by a kick-off for the new regional so called ALF agreement between the Stockholm County Council (SCC) and Karolinska Institutet (KI). This agreement is a foundation for research and education and regulates our essential collaboration with SCC and the hospitals. The agreement is a common […]