Symbolisk bro mellan KI och NKS

Ni som passerat längs Solnavägen de senaste dagarna har sannolikt lagt märke till att det monterats upp en inglasad gångbro mellan KI-campus och universitetssjukhuset. Det är KI:s nya forskningsbyggnad Biomedicum och landstingets dito Bioclinicum som nu är sammanlänkade tiotalet meter ovanför vägbanan.

Bron kommer att ha konkret och praktisk betydelse för alla de som av olika skäl arbetar på båda sidorna av vägen. Personalen slipper att ta sig över den hårt trafikerade Solnavägen på markplan och kan komma fram torrskodd vid otjänlig väderlek. Dessutom underlättar bron transporter av olika slag mellan de båda forskningsbyggnaderna.

Men förbindelsen har också en stor symbolisk betydelse. Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset har olika huvudmän och till stor del olika uppdrag, men vår samverkan är intensiv och har så varit under lång tid. Under årens lopp har det byggts många virtuella broar mellan våra organisationer främst kring samarbeten om medicinsk utbildning och klinisk forskning. Nu har vi också en ny fysisk bro mellan oss.

Det är en viktig markering som visar att vi på båda sidorna om Solnavägen är beredda att ytterligare fördjupa och bredda samarbetet. Ett fungerande samarbete är en absolut förutsättning för en stärkt kvalitet inom utbildning, forskning och implementering.

Den som vill läsa mer om samverkan mellan KI och landstinget får gärna klicka vidare in på vår webbplats. Se också ett tidigare blogginlägg som handlade just vår forskningssamverkan.

Så här såg monteringen av den nya gångbron ut när jag passerade på väg till jobbet i torsdags morse – en inspirerande start på arbetsdagen!

 

 

 

 

 

 

 

 

0 comments

Related posts