Lokal och global samverkan – ömsesidigt berikande

Strategisk och väl genomförd samverkan med världen omkring är en absolut förutsättning för att Karolinska Institutet kan upprätthålla och utveckla den höga kvaliteten i undervisning och forskning. Att vara öppen för impulser och nya perspektiv, delta aktivt i dialoger och samhällsdebatter, medverka till att skapa forum för möten och samtal – allt detta är viktiga uppgifter för våra medarbetare på KI.

Till Japan

I morgon, fredag, reser jag till Japan för ett fem dagar långt besök. Agendan är fullspäckad och jag ser verkligen fram mot att möta kollegor från olika delar av världen under de olika sammankomster jag kommer att vara med på. Huvudnumret är STS Forum 2018,(The Science and Technology in Society Forum), ett årligt möte där utbildnings- och universitetsledare träffas för att utbyta erfarenheter. Konferensen inleds i helgen och där jag ska prata under temat ”Delivering Health Care to the World”, men jag kommer även att vara med i samband med flera andra nätverksmöten, symposier och samtal under dessa dagar.

Ömsesidigt berikande

Det som slår mig när jag går igenom schemat för resan är hur det lokala och globala är ömsesidigt berikande.

Under resan till Japan kommer jag bland annat att träffa Tokyo universitets rektor Makoto Gonokami. Med på detta möte är också Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding. Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan tecknade för nästan exakt ett år sedan ett samförståndsavtal om strategiskt partnerskap med universitet i Tokyo. Under det här året görs olika insatser för att stärka samarbetet när det gäller utbildning och forskning. Det intressanta här är att samverkan med Tokyo universitet i sig är utvecklande och inspirerande – men att detta också stärker samarbete mellan oss svenska universitet som bara ligger på några kilometers avstånd från varandra här i Stockholmsregionen. Jag kan även konstatera att våra kollegor i Tokyo närmast betraktar KI, SU och KTH som ett gemensamt universitet.

Skapar incitament

Internationalisering och globalisering skapar incitament också för starkare grannsamverkan i det lokala.

Den här utvecklingen är verkligen tankeväckande.

Det lokala och globala och det ömsesidigt berikande var också något jag tog upp när jag tidigare i dag talade i samband med öppnandet av Global Surgery Conference 2018, som hålls på BioClinicum här i Solna. Det här är en viktig konferens som fokuserar på den ojämlikhet som finns i världen när det gäller tillgång till hälso- och sjukvård generellt och möjligheterna till mer avancerade insatser i synnerhet. Jag hoppas få tillfälle att återkomma med mer om denna konferens i senare inlägg här på bloggen.

Nobelpristagaren

För övrigt kan jag konstatera att resan till Japan onekligen blev väldigt väl tajmad. Konferensen där jag ska tala hålls i Kyoto. Och vem har sin hemvist på Kyoto universitet? Jo, Tasuku Honjo som alltså tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin efter beslut av Nobelförsamlingen i måndags. Jag misstänker starkt att många kommer att vilja prata om detta med mig i samband med rasterna på konferensen. Och det gör jag gärna!

0 comments

Related posts