Viktig satsning på global hälsa

I slutet av förra veckan deltog jag i ett möte på regeringskansliet i samband  med att dokumentet “Sveriges arbete med global hälsa – för genomförandet av Agenda 2030” presenterades. Det här dokumentet, som jag också har givit inspel till, ska ses som ett komplement till den svenska handlingsplanen för Agenda 2030 som regeringen lade fram i somras.

Det här är en fråga som jag personligen varit engagerad i under lång tid. För några år sedan ledde jag arbetet med “The Lancet – University of Oslo Commission on Global Governance for Health” , som publicerade sin rapport 2014. Det engagemanget tog jag med mig när jag tillträdde som rektor för Karolinska Institutet i augusti förra året. Förutsättningarna för att arbeta med frågor som rör global hälsa känns helt adekvata på ett medicinsk universitet och KI har ju också sedan en mångårig tradition av att arbeta med hälsofrågor på ett gränsöverskridande sätt – både bokstavligt och bildligt talat.

Många involverade

Detta engagemang kan förstås personifieras med Hans Rosling, som ju var något av en symbol för arbetet med global hälsa, men det är många på KI som varit och är involverade i det här arbetet.

Under det dryga år jag varit på KI har vi – bland mycket annat – varit med om att anordna flera större möten och seminarier på det här temat. Bland dem kan nämnas den tvådagarskonferens som KI var värd för i våras och som arrangerades av Svenska Läkaresällskapet: The Swedish Global Health Research Conference samt Almedalssymposiet som KI anordnade under politikerveckan i Visby i somras. Och att KI:s anseende kring frågor som rör detta är starkt manifesteras bland annat genom att KI är på femte plats av alla världens universitet i Shanghairankningens senaste mätning inom området “public health“.

Just nu pågår dessutom förberedelserna inför en stor konferens här i Aula Medica lördagen den 30 mars 2019 om högre utbildning för hållbar utveckling med fokus på hälsa. Konferensen är ett samarrangemang med Göteborgs universitet och Kungl. Vetenskapsakademien. Mer information om detta kommer senare.

Save the date!

Villig att driva på

Det pågår alltså en hel del aktiviteter kring global hälsa och från min utgångspunkt är det utmärkt och en stor fördel att den svenska regeringen är villig att driva på kring det här. Under senare tid har jag deltagit i ett flertal diskussioner om hur arbetet ska utvecklas ytterligare och jag kommer även fortsättningsvis ha ambitionen att engagera mig i detta arbete.

Internationellt finns stora förväntningar på Sverige när det gäller insatser för global hälsa. Därför ligger det bra i tiden när utrikesdepartementets ambassadör för global hälsa Anders Nordström på mötet förra veckan sa att Sverige måste visa slagkraft.  ”Slagkraft” är just det som behövs för att hantera de stora utmaningarna som finns i FN:s hållbarhetsmål och i de stora ojämlikheterna i global hälsa.

 

0 comments

Related posts