Situationen i Iran kräver att Djajali frisläpps

Ni som följer min blogg vet att jag skrivit om den tidigare KI-forskaren och svenska medborgaren Ahmadreza Djalali ett flertal gånger. Det är snart fyra år sedan han greps och fängslades i Iran efter en rättegång som satte alla normala hänsyn till rättssäkerhet ur spel. Läs mitt inlägg från förra våren, som ger en bra sammanfattning av hela ärendet.

Ahmadreza Djalali doktorerade vid KI i katastrofmedicin och som ni säkert känner till är dagens situation i Iran av just den karaktären. Ansvariga i landet har liten eller ingen kontroll alls över den omfattande spridning av det nya coronaviruset som uppenbarligen sker i landet. Att i det läget ha en expert på katastrofmedicin inlåst i fängelse på milt uttryckt vaga grunder, är inte bara juridiskt, etiskt och moraliskt fel – det är också ett enormt slöseri av kompetens och kunskap i ett för Iran ytterst besvärligt läge.

Ahmadreza Djajali borde omedelbart släppas ut ur fängelset och istället vänligt och respektfullt tillfrågas av regimen om han kan hjälpa till med planering av åtgärder och insatser för att få bryta den snabba utvecklingen. Detta borde sedan leda till en omedelbar, officiell och villkorslös frigivning.

Den uppkomna situationen ger också en möjlighet för svenska Utrikesdepartementet att agera med nya argument. Jag har i dag skrivit ett brev till UD och utrikesministern där jag tar upp detta. Brevets innehåll publiceras här nedan.

Jag vill också lägga till ytterligare en aspekt. Det har under senare tid kommit ett flertal oroande signaler om att Ahmadrezas hälsotillstånd försämrats. Miljön i iranska fängelser är hälsovådliga och veritabla smitthärdar för olika sjukdomar redan i normala lägen. Den nu aktuella situationen förvärrar läget ytterligare. Om allvaret i detta vittnar inte minst regimens drastiska beslut att tillfälligt släppa ut tusentals fångar. Med tanke på Ahmadrezas hälsa måste han absolut tillhöra dem som ska släppas. Han bör omedelbart få genomgå en grundlig hälsoundersökning och sedan få vistas i en miljö som minimerar risken att insjukna.

Här är mitt brev till UD, som sändes tidigare i dag:

 

Till Utrikesdepartementet

Jag nåddes under tisdagen av uppgiften att ett stort antal interner i Irans fängelser släppts i ett försök att minska risken för spridning av det nya coronaviruset. Detta aktualiserar frågan om den svenska medborgaren och tidigare KI-medarbetaren Ahmadreza Djalali, som sitter fängslad i Iran sedan snart fyra år.

Jag behöver inte gå in på ärendet, det är väl känt. Däremot vill jag uppmärksamma UD på att den rådande situationen i Iran innebär en unik möjlighet att ge ytterligare motivation till den iranska regimen att se positivt på Ahmadreza Djalalis fall, vilket förhoppningsvis kan leda till hans frigivande.

Ahmedreza Djalali är expert på katastrofmedicin. Han doktorerade vid Karolinska Institutet i detta ämne 2012 och var när han greps på en föreläsningsturné i Iran om just katastrofmedicin.

Hans kompetens och kunskaper om detta ämne är synnerligen efterfrågat i den rådande situationen i Iran, med en spridning av det nya coronaviruset som ansvariga i landet verkar ha tappat kontrollen över. Jag tror och hoppas att en snabb och väl avvägd kontakt från svenska UD till ansvariga i Iran skulle kunna bidra till att Ahmedreza Djalalis kunskaper används av myndigheterna där och därmed kunna tjäna två syften:

  • Konkret hjälpa och stödja landet att försöka få kontroll över smittspridningen – Ahmadreza Djalalis expertis inom ämnet och kunskaper om landet i övrigt kan bidra konkret till detta
  • Genom denna insats kan vi öka möjligheten att få regimen att se välvilligt på Ahmadreza Djalalis ärende och därmed öka möjligheterna att få honom fri

Jag och KI står till förfogande om det finns något vi kan göra för att stödja UD i detta.

Med vänliga hälsningar

Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet

 

1 comments

lena lewin

lena lewin

Bra brev till UD! Hoppas det ger resultat.

Related posts