KI:s historia i nutidens ljus

Från tid till annan dyker det upp diskussioner om KI:s historiska förflutna. Det har handlat om Anders och Gustaf Retzius, våra anatomiska samlingar och statyer, byster och namn på lärosalar.

Hur ska man behandla historiska händelser, upptäckter och kunskapsgenombrott, när värderingsförändringar innebär att de ses i ett nytt och mer ofördelaktigt sammanhang?

Radera, gömma, glömma, låta vara, göra upp, initiera kritisk debatt?

Tveksamma eller förkastliga

De flesta institutioner som varit verksamma under lång tid har detaljer eller skeenden i historien som i nutidens ljus ter sig tveksamma eller direkt förkastliga. Karolinska Institutet, med vår drygt 200 år långa existens, är naturligtvis inget undantag. En del av den forskning och utbildning som skett här under årens lopp, skulle vi i dag inte ens vara i närheten av att acceptera utifrån etiska, moraliska eller rättviseskäl.

Just inom medicinens område har det skett olika former av milt uttryckt tveksamma aktiviteter under årens lopp. Ibland finns det inga andra ord som beskriver det än att det handlat om övergrepp mot enskilda personer, ofta dessutom med diskriminerande eller rasistiska inslag.

Svåra frågor

Att göra upp med sin historia må låta enkelt, men i praktiken ställs vi inför en mängd svåra frågor. Ska vi förneka vad som hänt, förstöra byster och statyer och ta bort namngivningar av gator och föreläsningssalar? Ska vi låta statyerna och namnen står kvar och bara fortsätta blicka framåt? Eller finns det någon gyllene “lagom-väg” där vi kan vara kritiska mot historien samtidigt som vi inte utplånar synligheten av den?

Jag har tidigare här på bloggen diskuterat dessa frågor, som är både viktiga och intressanta och som dessutom har en mycket angelägen koppling i KI:s Strategi 2030, där vi tar upp perspektiv som rör värderingar och diskuterar hur etiska frågeställningar påverkas av kunskapsutveckling.

Helt öppna

Det bästa sätt att skapa medvetenhet om vår värdegrund är att ta utgångspunkt i konkreta frågeställningar och vår egen historia är då utmärkt. Min grundinställning är att vi måste vara helt öppna med detta, även de delar som i dag känns jobbiga och som vi inte alls kan stå för. Att utplåna historien är fel väg att gå, liksom att fortsätta framåt utan att reflektera bakåt.

Tisdagen den 2 februari arrangerar KI:s etikråd ett seminarium på temat “Historiska minnesmärken och namngivning i ljuset av nutida värderingar“. Det hela sker i digital form, pågår mellan 12.30 och 14.45 och det går bra att anmäla sig via ovanstående länk.

Jag saxar ur inbjudan:

Hur bör vi idag förhålla oss till vårt förflutna? Inte minst, hur bör vi förhålla oss till personer som har gjort viktiga insatser av något slag, men som samtidigt har stått för, eller kommit att associeras med, värderingar och handlingar som vi idag tar avstånd ifrån?

Hur bör vi på Karolinska Institutet förhålla oss till vår egen historia, till exempel genom hanteringen av minnesmärken och genom namngivning av salar, vägar, laboratorier, restauranger med mera? Bör allt bevaras, som minne? Bör tvärtom allt bort som vi nu finner viktigt att ta avstånd ifrån? Ska vi till exempel gömma undan byster och tavlor och radera väg- och salsnamn för att ge plats åt andra som bättre förtjänar att lyftas fram? Vilka är alternativen? Vilka är argumenten?

Jag kommer själv att inleda seminariet. I panelen deltar Malin Arvidsson, lektor, Lunds universitet; Göran Collste, professor emeritus, Linköpings universitet; Olof Ljungström, enhetschef, Medicinens historia och kulturarv, Karolinska Institutet samt Eva Åhrén, verksamhetschef, Medicinens historia och kulturarv, Karolinska Institutet. Diskussionen leds av Jane Reichel, professor i förvaltningsrätt vid Stockholms universitet och ledamot i KI:s etikråd.

Varmt välkomna!

Varmt välkommen till ett viktigt och spännande seminarium för alla oss som är intresserade av vad som format och lett fram till det KI vi ser i dag – på gott och i vissa fall också på ont.

Jag ser fram mot en spänstig och öppen debatt med synpunkter och inspel från många olika håll!

1 comments

Vinod Diwan

Vinod Diwan

I applaud the KI president for intellectual courage to take historical but ethically, morally difficult questions. These questions need to be seen not in their historical perspective but also their effect on present and future. It is even more relevant for a global university and seat of Nobel Prize to reflect in the context of Black Life Matters, attack on democracy and pseudo solidarity. All the more this seminar is for present not only for past.

Related posts