Vi utvecklar samarbetet kring precisionsmedicin

I början av förra sommaren publicerade Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset en gemensam debattartikel i Läkartidningen: Unikt samarbete möjliggör paradigmskifte inom vården. I artikeln berättade vi bland annat om vår gemensamma satsning: Precisionsmedicinsk Centrum Karolinska (PMCK).

Under de månader som förflutit sedan dess har arbetet fortsatt i rask takt. För några veckor sedan skrev sjukhusdirektör Björn Zoëga och jag, som rektor för KI, under det gemensamma avtalet om PMCK. Undertecknandet ska ses som en tydlig markering om att vi är överens om att gå vidare med en gemensam strategi inom det här området.

Det har varit intressant och inspirerande att följa diskussionen kring precisionsmedicin den senaste tiden. KI har naturligtvis arbetat inom området under en följd av år, utifrån olika perspektiv, men det är uppenbart att området väcker ett allt större intresse också utanför medicinsk forskning och klinisk verksamhet. Under året som gått har representanter från både KI och från sjukhuset varit inbjudna att delta i hearings i riksdagen, intervjuats i många medier och deltagit i paneldiskussioner och seminarier. Omvärlden vill i allt större utsträckning veta mer om den här utvecklingen och vad den kan komma att betyda för vård, behandling och – inte minst – för olika patientgrupper.

Glädjande

Jag har tidigare, bland annat här på bloggen, diskuterat faran med undanträngningseffekter som en följd av pandemin. Vi ser ett antal sådana konsekvenser, både inom forskning och inom hälso- och sjukvården. Det finns alldeles klart en skuld att beta av, vilket är helt logiskt med tanke på det enorma fokus vi tvingats ha på att bekämpa pandemin i två år. I skenet av det är det särskilt glädjande att se utvecklingen och engagemanget kring precisionsmedicin. Ingen av oss anade att det väntade en pandemin runt hörnet, när vi under 2019, tillsammans med Region Stockholm, initierade en gemensam arbetsgrupp, Task force för accelererad utveckling av precisionsmedicin, med det uttalade syftet att genom samverkan och strategiskt samarbete öka takten när det gäller utveckling av precisionsmedicin.

Jag kan konstatera att vi tillsammans nått en bra bit när det handlar om att uppnå det syftet – trots pandemin.

Nationell nivå

Det här är ett område som också är på agendan på en nationell nivå, inom EU och på den globala arenan. Det är helt klart KI:s ambition att vara en aktiv och drivande aktör även i de sammanhangen, tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset och Region Stockholm. Som ett av världens ledande medicinska universitet har vi ett ansvar att vara en motor i den här utvecklingen. Vi har bra förutsättningar, bland annat genom att vi redan har en etablerad organisation för att utveckla precisionsmedicinen i nära samverkan med vården.

Det är just detta som är en av nycklarna till framgång: Vår förmåga att samarbeta med och ha en nära relation mellan forskning och klinisk verksamhet. Tillsammans med bland annat förbättrade möjligheter att kunna ta del av relevant patientdata i forskningssyfte (något vi arbetar hårt för att åstadkomma), kan vi skapa en miljö för snabb och positiv kunskapsutveckling och implementering inom precisionsmedicin.

Större möjligheter för patienter

Och låt oss inte glömma vad som finns bakom den här gemensamma satsningen: större möjligheter för svårt sjuka patienter att få mer precisa diagnoser och effektivare behandlingar.

Vi ska också komma ihåg att precisionsmedicin har en potential som går mycket längre än till nya och bättre behandlingar. Internationellt ser vi hur man börjar använda samma principer för att förebygga sjukdom på ett mer effektivt sätt. Så kanske vi borde ersätta begreppet ”precisionsmedicin” med ”precisionshälsa”? Preventionsaspekten måste komma med när vi nu reformerar hälsoprofessionerna för en ny tid.  

Länkar till tidigare blogginlägg:

Artikel i Läkartidningen om samarbetet kring precisionsmedicin (juni 2021)
KI och Region Stockholm planerar ett precisionsmedicinskt centrum (februari 2021)
Strategisk satsning av KI och Region Stockholm för utveckling av precisionsmedicin (november 2020)

0 comments

Related posts