Nu formellt beslutat: IVI etablerar kontor i Stockholm

Förra veckan fattade den svenska riksdagen det formella beslutet som innebär att allt nu är klart för IVI:s etablering i Stockholm. Ett glädjande besked som innebär att regionen och Sverige ytterligare stärker positionen som en ledande aktör inom det globala hälso- och livsvetenskapsområdet. Tillsammans med kunskapsstarka myndigheter och universitet, innovativa och framgångsrika företag, fungerande infrastruktur och andra stödfunktioner, EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, etableringen av Unicefs globala innovationskontor i Stockholm och flera liknande initiativ och aktörer, formeras ett allt starkare ekosystem för de här frågorna.

IVI, International Vaccine Institute, har sedan en tid siktat på att förlägga sitt Europakontor i Sverige. Verksamheten har sedan starten 1997 utgått ifrån Sydkorea och etableringen i Stockholm är den första utanför landets gränser. Kontoret här ska framförallt arbeta med frågor som rör vaccinforskning och vaccinutveckling, bland annat med fokus på att öka vaccinationstäckningen i främst Afrika. Verksamheten ska ske i nära samarbete med både offentliga och privata aktörer i Sverige och i övriga Europa. Kontoret i Stockholm beskrivs som ett kommande nav för forskning, innovation och samarbete.

Aktiv part

Karolinska Institutet har redan från de inledande diskussionerna om etableringen varit en aktiv part i processen och vi har, under det omkring ett år som förberedelserna pågått, etablerat ett gott och nära samarbete med företrädare för IVI. Det är utan tvekan viktigt får både IVI och för det medicinska universitet KI att skapa goda och effektiva samarbetskanaler. Jag är övertygad om att vi båda kommer att tjäna på detta – och det ligger också i linje med KI:s uttalade ambitioner att bli ett mer internationellt inriktat universitet med de globala hälsofrågorna i fokus. I det sammanhanget är just vaccinutveckling och ökad vaccinationstäckning avgörande och fundamentala ingredienser för att skapa en bättre hälsa för alla – något som vi betonar i vår egen vision.

Dessutom kommer även andra universitet och lärosäten i både regionen och nationellt att kunna dra nytta av IVI:s etablering här i Sverige. Synergieffekterna är både påtagliga och viktiga, förutsatt att vi inom akademin ser och tar vara på möjligheterna. Det gäller inte minst den så viktiga grundforskningen både här vid KI och vid andra lärosäten.

Nästa steg

Riksdagens beslut innebär att nästa steg nu kan tas: att hitta en fysiskt plats för etableringen av kontoret. Det är min förhoppning att en sådan lokalisering kan ske i direkt anslutning till något av KI:s campus. Målet är att denna fråga ska vara löst redan strax efter sommaren och jag vet att det pågår lovande diskussioner om olika alternativ i detta nu.

IVI ingår i FN:s utvecklingsprogram UNPD och det bildades med syftet att utveckla och distribuera vacciner för en global hälsa med fokus på fattiga länder. Bakom institutet står 36 av FN:s medlemsländer och Sverige har, via Sida, stött arbetet med anslag sedan omkring 20 år.

Läs mer om IVI på deras webbplats samt om det avtal som undertecknades i februari i år mellan IVI och den svenska regeringen.

0 comments

Related posts