Varmt tack för värdefulla insatser och lycka till, Katarina Bjelke!

Karolinska Institutets universitetsdirektör, Katarina Bjelke, har som tidigare meddelats beslutat att anta en ny utmaning: som generaldirektör för Vetenskapsrådet. I dag, onsdag, var Katarinas sista dag (åtminstone för den här gången) vid KI och jag vill passa på att tacka henne för en fantastisk insats för KI och önska henne lycka till på VR.

Katarina kom till KI och tjänsten som universitetsdirektör strax före sommaren 2019, men har en betydligt mer omfattande och gedigen KI-bakgrund än så. Det innebar att hon hade en mycket kort startsträcka och i stort sett omedelbart kunde hantera och bemästra också de svåraste och mest komplexa ärenden – och sådana råder det normalt ingen brist på vid ett universitet.

Imponerats av

Under de drygt tre år jag haft förmånen att få arbeta nära Katarina har jag imponerats av hennes förmåga att hela tiden vara lösningsinriktad och hennes förmåga att lyssna och tala med personer som har olika utgångspunkter och intressen – utan att hon för den skull tappa i fokus, tydlighet eller noggrannhet. Hon har aldrig tvekat att säga ifrån, markera eller fatta beslut när så har krävts, men det har alltid kombinerats med respekt för andras åsikter och en konsekvent vilja att ständigt sätta det bästa för KI, för utbildningen och forskningen i första rummet.

Efter ett knappt år på sin nya tjänst kom pandemin och förändrade både förutsättningar och villkor för hela universitet på ett drastiskt sätt. I stort sett hela vår verksamhet tvingade med kort varsel ställa om och när vi nu så sakteliga kunnat återgå till en mer normal vardag, kan vi blicka tillbaka på historiska två år. Att vara universitetsdirektör är i sig ingen lätt uppgift. En akademisk miljö är och ska vara fylld av engagerade, passionerade och inspirerande forskare, studenter och medarbetare med drivkrafter och viljor som är starkare än i de flesta andra sektorer. Addera dessutom en pandemi till denna fond, så är det lätt att inse vilken utmaning som blir resultatet.

Avgörande sätt

Katarinas kompetens och erfarenhet bidrog på avgörande sätt till att vi klarade av att hantera det enorma förändringstryck som snabbt uppstod under senvintern 2020. Dagliga krisledningsmöten, tusentals större och mindre frågor som snabbt behövde få svar, samordningen av interna och externa aktörer. Listan på insatser, åtgärder, beslut, prioriteringar, förändringar och kreativa lösningar – akuta och mer långsiktiga – kan göras oändligt lång.

Utifrån mitt perspektiv som rektor har Katarina varit ett enormt stöd för mig från dag ett och fram till i dag. Jag – och hela KI – har väldigt mycket att tacka henne för. Hon lämnar ett stort avtryck och kommer att vara mycket saknad som universitetsdirektör.

Hålla kontakten

Vi lär dock fortsätta hålla kontakten. KI relation till Vetenskapsrådet, Sveriges största statliga forskningsfinansiär, är oerhört viktigt och det är rimligen ingen nackdel att dess nya generaldirektör har en bakgrund vid KI och därmed känner de förhållanden och villkor som högkvalitativ forskning lever under.

Ett stort och varmt tack för de här åren, Katarina och grattis till Vetenskapsrådet för en formidabel rekrytering!

Planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss går in som tillförordnad universitetsdirektör till dess en ny ordinarie är utsedd och på plats. Han ersätts i sin tur av Klas Karlsson, som alltså går in som tillförordnad planeringsdirektör under samma period.

Välkomna båda!

0 comments

Related posts